Vårt advisory board

2018 bildade Sper ett Advisory board som består av en grupp seniora rådgivare. Syftet med att ha ett Advisory board är att personerna ska bidra med ökad kompetens och ett utifrånperspektiv. Genom att få in extern kompetens utmanas både Sper och spelbranschen till nytänkande.

För Spers del handlar det om att få hjälp att utvecklas till en modern branschorganisation som är relevant för både befintliga och nya medlemmar, hänger med i den höga utvecklingstakten och behåller en position som kan påverka beslutsfattare och andra intressenter.

Medlemmar

Spers Advisory board består av personer som alla har någon koppling till spelbranschen men som framförallt har hög kompetens inom områdena förändringsledning, digital utveckling, underhållning, finansiell analys, beroendefrågor och riskprodukter.

Dessa personer är:

Adam Kirstein Reuterswärd
PR- och marknadsansvarig för Spelfriheten, ett behandlingsinstitut för beroende. Har tidigare arbetat i många år som digital strateg och med social media på bland annat Tastelovin och Building Blocks. Tidigare spelare och hjälper idag andra med spelproblem.

Anna Berggren
Affärsstrateg och tidigare CEO för Fotografiska, COO MTG och HR-direktör Ericsson. Senior strateg inom förändringsledning, organisationsutveckling, HR, CSR, kommunikation och ledarskap. Har arbetat med riskanalys i spelbranschen.

Ann-Sofie Iderström
Vd på Alna vars huvudmän är de centrala organisationerna på arbetsmarknaden; Svenskt Näringsliv, SKL, TCO m.fl. Tidigare personalchef på Almega och personalchef och affärsutvecklare på Rehab Station Stockholm, ett företag inom Praktikertjänst. Arbetar med beroendefrågor i arbetslivet.

Meg Tivéus
Tidigare ledande befattningar och vd-poster inom bland annat Åhléns-koncernen, Holmen, Posten och Svenska Spel. Idag arbetar Tivéus som styrelseproffs med uppdrag för bland andra Swedish Match, Cloetta AB, Arkitektkopia AB, Björn Axén AB, Folktandvården AB, Nordea Fonder AB, Svenskt Kulturarv, Readly och Gotlandsbåten AB. Tidigare vd på Svenska Spel.

Patrik Strömer
Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen en fristående ideell branschförening under Livsmedelsföretagen. Han har varit chefredaktör för Svenska nyhetsbyrån och seniorkonsult på Kreab. Stort intresse av sällskapsspel och har tävlat i Postkodmiljonären och Jeopardy.