Aktuellt

Regeringen föreslår åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom idrotten

Riksdagen väntas fatta beslut om regeringens förslag (prop 2022/23:33)
den 11 maj.

SpelAkademin 2022 – ta del av bilder, filmer och presentationer

SpelAkademin 2022

En förstärkt spelreglering

Riksdagen beslutade den 23 november att ställa sig bakom kulturutskottets betänkande om en förstärkt spelreglering.

Statskontorets utvärdering av omregleringen

Statskontoret har under perioden 2018-2022 utvärderat effekterna av omregleringen av den svenska spelmarknaden.

Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

Överskuldsättning är ett stort och växande samhällsproblem. Det är en tragedi för individen, en osäker situation för företagen och en onödig kostnad för samhället.