Aktuellt

SpelAkademin 2022 – ta del av bilder, filmer och presentationer

Finansmarknadsministern Niklas Wykman är ansvarig minister för spelpolitik

Statskontorets utvärdering av omregleringen

Statskontoret har på uppdrag av regeringen under 2018–2022 utvärderat effekterna av omregleringen av den svenska spelmarknaden .

En förstärkt spelreglering

Riksdagen beslutade den 23 november att ställa sig bakom kulturutskottets betänkande om en förstärkt spelreglering.

Ytterligare åtgärder för en sund och säker spelmarknad

Regeringen överväger ytterligare åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden och mot-verka manipulation av resultat inom sport, så kallad matchfixning.

Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

Överskuldsättning är ett stort och växande samhällsproblem. Det är en tragedi för individen, en osäker situation för företagen och en onödig kostnad för samhället.