Aktuellt

SpelAkademin 2022 – ta del av bilder, filmer och presentationer

Regeringen föreslår åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom idrotten

Statskontorets utvärdering av omregleringen

Statskontoret har på uppdrag av regeringen under 2018–2022 utvärderat effekterna av omregleringen av den svenska spelmarknaden .

En förstärkt spelreglering

Riksdagen beslutade den 23 november att ställa sig bakom kulturutskottets betänkande om en förstärkt spelreglering.

Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

Överskuldsättning är ett stort och växande samhällsproblem. Det är en tragedi för individen, en osäker situation för företagen och en onödig kostnad för samhället.