Ansvar för spelaren

 

Spelansvar handlar om att ta ansvar för spelaren och se till att minimera risken för problem. Att spela ska vara något som görs för nöjes skull. Tyvärr får en del ett osunt förhållande till spel eller hamnar i riskzonen att få problem.

Branschens olika aktörer har ett stort ansvar – spelen, marknadsföringen, distributionen och försäljningen ska utformas så att riskerna för ett överdrivet spelande minimeras. Och även om det är skillnad mellan olika produkters risk, så som en långsam skraplott och ett snabbt onlinespel, kan alla spelprodukter och all spelreklam trigga igång ett spelsug och bli inkörsporten till ett osunt spelande.

Våra riktlinjer och rekommendationer 

Sper har skapat en gemensam praxis för spelansvar genom att anta gemensamma riktlinjer. Syftet är att ytterligare stärka spelansvaret i Sverige. Spers riktlinjer för spelansvar utgör ett komplement till spellagstiftningen och omfattar områden den inte täcker.

Konsumentverket har på senare år haft synpunkter på spelbolagens avtalsvillkor gentemot sina kunder. Därför har Sper tagit fram en rekommendation för medlemmarna att följa. Syftet med Spers rekommendationer för allmänna villkor är att ge kunderna tryggare förutsättningarna i sitt spelande.  

Spers har varit ledande i att engagera sig i spelansvar och de första gemensamma riktlinjerna antogs 2011. Idag ingår stora delar av dessa riktlinjer i lagen vilket är en framgång.

Omsorgsplikt enligt lagen

2019 fick Sverige en ny spellagstiftning där delar av spelmonopolet avskaffades och ett licenssystem infördes. Den nya lagen innebär att alla spelbolag som vill, och kan, leva upp till lagkraven har möjlighet att få en spellicens.

I den nya lagen har konsumentskyddet förstärkts och en så kallad omsorgsplikt gäller. Det betyder att en licensinnehavare måste skydda sina kunder mot överdrivet spelande, och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Omsorgsplikten innebär bl.a. att licensinnehavaren ska följa spelares spelbeteende för att kunna motverka problem med överdrivet spelande och möjlighet att stänga av sig från spel måste finnas.

Det är vidare inte  tillåtet att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel och erbjudande om bonus får bara ges vid det första speltillfället. Läs vidare om spelansvar i:

Fakta om spelproblem

Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga. Ungefär två procent av Sveriges befolkning i åldern 18–84 år har spelproblem, det vill säga 134 000 personer. För cirka 31 000 personer är spelproblemen allvarliga, och ytterligare fyra procent av befolkningen ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem.

 

 

Läs mer om spelproblem på Folkhälsomyndighetens hemsida och om spelansvar Spers pdf Fakta om spelansvar.

Öka din organisations kunskap 

Sper är medlemmar i EASG, en internationell sammanslutning av forskare, företag och organisationer som utbyter kunskap om spelansvar. Behöver din organisation bli bättre på spelansvar för kunder och medarbetare finns, förutom Sper, andra att ta hjälp av:

  • Alna: hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast och effektivt sätt.
  • Sustainable Interaction: företag som erbjuder kunskap och verktyg för spelansvar, social hållbarhet och psykosocial hälsa.
  • Spelprevention: är en kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här kan du läsa om forskning om spel om pengar och spelproblem, förebyggande metoder, strategier mot spelproblem och om nyheter inom området.
  • Forskningsbibliotektet: Svenska Spel har tillsammans med Sustainable Interaction skapat ett bibliotekt som samlar relevant spelforskning. har på