Ansvar för spelaren

Spelansvar handlar om att ta ansvar för spelaren och se till att minimera risken för problem. Att spela ska vara något som görs för nöjes skull, vilket tyvärr inte alltid är fallet. En del har ett osunt förhållande till spel eller är i riskzonen att få problem.

Även om det är skillnad mellan olika produkter, en långsam skraplott går kanske inte att jämföra med ett snabbt onlinespel, kan vilken produkt eller marknadsföring som helst trigga igång ett spelsug eller bli inkörsporten till ett för stort spelande.

Branschens olika aktörer har ett stort ansvar – spelen, marknadsföringen, distributionen och försäljningen ska utformas så att riskerna för ett överdrivet spelande minimeras.

Sper är medlemmar i EASG, en internationell sammanslutning av forskare, företag och organisationer som utbyter kunskap om spelansvar.

Gemensam praxis

Sper har skapat en gemensam praxis för spelansvar genom att utveckla och anta principer och riktlinjer som syftar till att ytterligare stärka spelansvaret i Sverige. Detta arbete och engagemang säkerställer inte enbart ett konsumentskydd utan också en långsiktigt hållbar spelmarknad.

Spers första grunddokument avseende etiska spelansvarsriktlinjer antogs av medlemmarna 2011. Sper gick då i bräschen för arbetet med spelansvar och riktlinjerna har varit en förebild för lagstiftaren i framtagandet av Spellagen (2018:1138). År 2019 gäller spellagen med Omsorgsplikten som en viktig del av spelbolagens spelansvarsarbete och de flesta av Spers gamla riktlinjer återfinns nu i lagstiftning. Det är Spers medlemmar mycket tacksamma för.

Dessa etiska riktlinjer för spelansvar utgör ett komplement till spellagstiftningen. Reglerna omfattar områden som spellagstiftningen inte täcker. För Spers medlemmar är detta viktiga områden.

Riktlinjerna är granskade av Sustainable Interaction och godkända av Spers alla medlemmar. Se mer i Spers riktlinjer för spelansvar 2019

Den nya spellagstiftningen

Den 1 januari 2019 fick Sverige en ny spellagstiftning där delar av spelmonopolet avskaffades och ett licenssystem infördes. Den nya lagen innebär att alla spelbolag som vill, och kan, leva upp till lagkraven kan få en spellicens.

Den nya lagen förstärker konsumentskyddet och en så kallad omsorgsplikt gäller vilket betyder att en licensinnehavare måste skydda sina kunder mot överdrivet spelande, och hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Omsorgsplikten innebär bl.a. att licensinnehavaren ska följa spelares spelbeteende för att kunna motverka problem med överdrivet spelande och möjlighet att stänga av sig från spel måste finnas.

Det är vidare inte  tillåtet att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel och erbjudande om bonus får bara ges vid det första speltillfället.

Läs mer om spelansvar i:

Öka din organisations kunskap

Behöver din organisation bli bättre på spelansvar för kunder och medarbetare finns det, förutom Sper, andra att ta hjälp av:

  • Alna: hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast och effektivt sätt.
  • Sustainable Interaction: företag som erbjuder kunskap och verktyg för spelansvar, social hållbarhet och psykosocial hälsa.
  • Spelprevention: är en kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här kan du läsa om forskning om spel om pengar och spelproblem, förebyggande metoder, strategier mot spelproblem och om nyheter inom området.
  • Forskningsbibliotektet: Svenska Spel har tillsammans med Sustainable Interaction skapat ett bibliotekt som samlar relevant spelforskning.