Kategori Okategoriserat

Rekommendation för avtalsvillkor gentemot spelkund

Konsumentskyddet är en central fråga för branschorganisationen Sper som nu har tagit fram en rekommendation för spelbolagens avtalsvillkor gentemot sina kunder. Alla Spers medlemmar uppmuntras att beakta innehållet i rekommendationen i sina avtalsvillkor gentemot spelkunder. Syftet är att ge kunderna…

Digitalt Almedalenseminarium med Sper

Spellagen – hjälp eller stjälp för branschens hållbarhet och förtroende? Välkommen till ett digitalt Spelakademin under Almedalsveckan om spelbranschens utveckling från monopol till licensmarknad. Känner allmänheten förtroende för nya lagen, att spelbolagen sköter sig och att branschen är långsiktigt hållbar?…