Insikter och målsättning

Sper arbetar för att skapa en sund och säker spelmarknad, där både spelar och allmänhet har förtroende för branschen och dess aktörer. Därför låter vi Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årligen ta tempen på branschen genom att mäta kundnöjdhet och anseende. Sper använder SKI:s mätresultat som nyckeltal för spelbranschen – för att fastställa hur vi ligger till och för att sätta konkreta utvecklingsmål. 

Flera olika områden ingår i mätningen och graderas på index 0 till 100:

  • 0-60 underkänt betyg = rött
  • 61-65 okej betyg = orange
  • 66-100 godkänt betyg = grönt

Sverigesnittet för kundnöjdhet, det vill säga medelvärdet för flera branscher sammanlagt, är 67,7. Spelbranschens övergripande mål är att ligga över Sverigesnittet. På lång sikt strävar vi efter att alla områden som mäts ska vara över 70.

Spelbranschens resultat:

Spelarna är nöjda med sitt spelbolag

Generellt är de som spelar nöjda med det spelbolag där de är kunder. Det är ett betyg som har utvecklats positivt de senaste åren. Förklaringen kan delvis vara den stora förändring som gjorts i spelbranschen. Ny lagstiftning med krav på licens och spelansvar är två exempel på stora förändringar. 

SKI:s studie redovisar nöjdhet på branschnivå och inte av enskilda varumärken och det kan finnas stora skillnader mellan olika aktörer.

Spelarna ger branschen lägre betyg

De som spelar är generellt sett nöjda med den aktör de oftast använder. Spelarna har däremot en ganska negativ syn på branschen som helhetDetta förtroendegap måste branschens aktörer ta på stort allvar om den senaste tidens förbättringstrend ska fortsätta. Ett lågt förtroende gör det svårare att rekrytera både nya kunder och medarbetare.

 

Allmänheten ger i snitt låga betyg

Önskemål att branschens tar större ansvar

Allmänheten ger spelbranschen ett lågt betyg. Den stärkta självregleringen och de nya lagkraven på bland annat ett starkt konsumentskydd och måttfull spelreklam tycks ännu inte ha påverkat i någon avgörande omfattning. Men det finns tendenser som pekar åt rätt håll. Allmänheten tycker framförallt att spelbranschen måste ta ett större ansvar när det gäller spelproblem, att de som har ett osunt spelande ska få hjälp samt att det inte ska gå att spela för lånade pengar. 

Vad gör spelbranschen för att bli bättre?

Sper tar frågan och ett stärkt konsumentskydd och allmänhetens brist på förtroende på största allvar. Det är bara branschen själv som kan påverka sitt förtroende. Sper har under flera år fokuserat på att skapa scense och urgency och engagemang hos spelbolagen.

Hur stärker man då en branschs förtroende? För det första handlar det om att förtjäna ett högt förtroende, bekräfta att vi hör och förstår kritiken samt visa på handling. Ska spelbranschen respekteras och lyckas stärka förtroendet krävs att vi jobbar med allt ifrån att visa att vi skapar underhållning och värde för pengarna till att vara transparenta och hålla vad vi lovar. Vi fokuserar på sex områden för att nå framgång. 

Spel ska vara rolig underhållning

Att det är underhållande och att vinna är viktigaste säger de som spelare. Samtidigt säger 60 procent av de som avstår från att spela att de gör det för att de just inte vinner. Vi vill att alla som spelar ska tycka att det är en rolig sysselsättning då och då, oavsett om man vinner eller inte. 

Vi bekräftar våra utmaningar och tror på förändring

Att fråga vad allmänheten tycker om spelbranschen och våga stå för det låga betyg vi får kräver mod. Det är först när vi tillsammans bekräftar kritiken och utmaningarna som branschen kan skapa förändring. Oavsett om kritiken stämmer eller inte är lösningen att ta det på allvar och göra något åt det. 

Den nya spellagen hjälper oss

Att ledarskap är viktigt för hur väl en organisation presterar är allmänt känt. Det samma gäller för en hel bransch. Ett samlat grepp för att skapa en förändring behövs både inom branschen och tillsammans med myndigheter och politiker. Den nya spellagen som kom 2019 har bidragit till att branschen tvingats arbeta tydligare och mer transparent med spelansvar. Vi är på rätt väg!

Minska spelproblemen och omöjliggör spel för lånade pengar

När Sustainable Brand Index rankar hur hållbara olika branscher är hamnar spelbranschen tyvärr på sista plats. Allmänheten vill att spel på kredit ska omöjliggöras, att spelberoende aktivt stängs av och får hjälp och att spelbolagen blir bättre på att upptäcka riskfyllt spelande. Allt detta har Sper jobbar i många år. Ingen rök utan eld, men branschen måste också blir bättre på att kommunicera de framsteg som faktiskt görs. 

Uppriktig och begriplig information

När allmänheten ska beskriva spelbranschen säger de ”lurendrejare”, motsatsen till trovärdig. Att skapa trovärdighet som person eller företag är något som skapas genom sitt agerande och att man håller vad man lovar. Därför jobbar Sper bland annat med att köpevillkor, marknadsföring och annan information ska vara måttfull och begriplig. 

Alla tycker inte att spel är okej

Svenskarna har alltid varit ett spelande folk och idag spelar 6 av 10. De allra flesta för att det är roligt. Av de som inte spelar är en av fyra principiellt emot lotterier och spel. Det kommer antagligen alltid finnas en grupp som tar avstånd till spel. Och även om det är så är målet att de flesta ändå ska tycka att spelbranschen fungerar på ett sunt och säkert sätt. Spelandet ska ske på en laglig, väl fungerande och öppen marknad.

De vanligaste frågorna vi får

Vi möts av både nyfikna frågor och bestämda uppfattningar om spelbranschen. För att kunna ge ett bra svar behöver frågorna oftast sättas i ett större sammanhang. Här kan du läsa Spers svar och resonemang kring de vanligaste frågorna: 

  1. Är lagen tillräckligt hård?
  2. Bör spelreklam förbjudas?
  3. Vad görs åt spelproblemen?
  4. Skadar spel sportvärlden?
  5. Är spelbolagen hållbara?
  6. Är det kul att jobba i spelbranschen?