Integritets- och cookiepolicy

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.17.2″ custom_padding=”10px||30px|” custom_css_main_element=”z-index:99999;” custom_css_main_element__hover_enabled=”on”][et_pb_row custom_padding=”20px|||” _builder_version=”3.12.2″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.17.2″ text_font=”Nunito Sans|200|||||||” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” max_width=”70%” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” custom_margin=”|||” custom_margin_tablet=”||0px|” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding_tablet=”|||” custom_padding_last_edited=”on|tablet”]

Integritets- och cookiepolicy

[/et_pb_text][et_pb_tabs _builder_version=”3.13″ tab_font=”||||||||” max_width=”70%” max_width_last_edited=”on|phone” module_alignment=”center”][et_pb_tab title=”Integritetspolicy” _builder_version=”3.12.2″ tab_font=”||||||||” tab_font_size=”18px” body_font=”Nunito Sans|200|||||||”]Följande policy har upprättats för Spelbranschens Riksorganisation, org.nr 802458–0758, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, nedan kallad Sper. I denna policy beskrivs hur vi hanterar personuppgifter.

1. Ansvar
Sper är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personupp-gifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas.

Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter är du välkommen att mejla till info@sper.se.


2. Syfte

Syftet med denna policy är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter. Den ut-går från gällande dataskyddslagstiftning. Spers utgångspunkt är att inte behandla fler per-sonuppgifter än vad som behövs för ändamålet.


3. Hur använder vi dina personuppgifter

Beroende på vilken intressentgrupp det gäller så behandlar vi olika slags personuppgifter under olika lång tid och med olika grund. Se nedan.


4. Vems uppgifter behandlar vi?

Anställda
Personer som är anställda, söker arbete eller som varit anställda på Sper.

Leverantörer och samarbetspartners
Kontaktpersoner på företag som vi köper tjänster eller produkter av eller har samar-betsavtal med.

Medlemmar i Sper
Kontakt- och nyckelpersoner hos våra medlemmar.
Personer/organisationer med koppling till spelbranschen
Kontakt- och nyckelpersoner på myndigheter, riksdagen, spelrelaterade bolag och andra organisationer med koppling till spelbranschen.

Media
Kontakt- och nyckelpersoner hos mediebolag eller annat publicistik aktör.


5. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Anställda
Som anställd ingår du ett avtal med Sper. Sper måste då behandla personuppgifter för att följa anställningsavtal och lagstiftning, t.ex. arbetsmiljölagstiftning, lag om sjuklön, semesterlagen och skattelagstiftning.

Leverantörer och samarbetspartners
För leverantörer eller samarbetspartner till Sper behöver vi personuppgifter för att kunna upprätthålla en yrkesmässig relation samt följa lagstiftning som t.ex. bokfö-ringslagen och skattelagstiftning.

Medlemmar i Sper
För att kunna upprätthålla en yrkesmässig relation och erbjuda våra tjänster och in-formation till våra medlemmar behöver vi personuppgifter.

Personer/organisationer med koppling till spelbranschen
För att kunna erbjuda information m.m. till organisationer utanför Sper med koppling till spelbranschen som vi bedömer kan vara intresserade av Spers verksamhet samlar vi in kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom dessa organisationer.

Media
För att kunna erbjuda information m.m. till media samlar vi in kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom dessa organisationer.


6. Vilka personuppgifter behandlar vi för respektive intressentgrupp?

Anställda
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Titel
• Användarnamn
• Uppgifter som du frivilligt uppger
• Bankkontonummer
• Lön, pension och förmåner
• Anställningshistorik
• Sjukhistorik
• Fotografier
• Information och dokumentation kopplat till IUP och lönesamtal

Leverantörer och samarbetspartners
• Adress
• E-postadress till arbetet
• Telefonnummer till arbetet/mobilen
• Titel
• Uppgifter som du självmant uppger

Medlemmar i Sper
• Adress
• E-postadress till arbetet
• Telefonnummer till arbetet/mobilen
• Titel
• Uppgifter som du självmant uppger

Personer/organisationer med koppling till spelbranschen
• E-postadress till arbetet
• Telefonnummer till arbetet/mobilen
• Titel
• Uppgifter som du självmant uppger

Media
• E-postadress till arbetet
• Telefonnummer till arbetet/mobilen
• Titel
• Uppgifter som du självmant uppger

7. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Anställda
• Du har uppgett dessa själv i och med rekryteringsprocessen samt i förbin-delse med att din anställning påbörjades.
• Uppgifterna har tillkommit i och med anställning.
• Uppgifterna har kommit från andra såsom myndigheter, tredjepartsleveran-törer som utför tjänster åt Sper, exempelvis löner, eller från referensperso-ner.

Leverantörer och samarbetspartners
• Sper har fått uppgifter om dig, din arbetsgivare eller vår samarbetspartner.
• Sper har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida eller annan webbsida.

Medlemmar i Sper
• Vi har fått uppgifterna av dig, din arbetsgivare eller kollega.
• Vi har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida.
• Vi har fått uppgifterna för att du anmält dig till och besökt någon av våra ut-bildningar, seminarier, event etc.

Personer/organisationer med koppling till spelbranschen
• Vi har fått uppgifterna av dig, din arbetsgivare eller kollega.
• Vi har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida.
• Vi har fått uppgifterna för att du anmält dig till och besökt någon av våra ut-bildningar, seminarier, event etc.
• Vi har fått uppgifterna från internet. Förutom från företagets egna hemsida kan informationen ha hämtats från andra webbsidor eller sociala medier.

Media
• Vi har fått uppgifterna av dig, din arbetsgivare eller kollega.
• Vi har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida.
• Vi har fått uppgifterna för att du anmält dig till och besökt någon av våra ut-bildningar, seminarier, event etc.
• Vi har fått uppgifterna från internet. Förutom från företagets egna hemsida kan informationen ha hämtats från andra webbsidor eller sociala medier.
• Vi har köpt informationen från externa aktörer.


8. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi har rutiner för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.


9. När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.


10. Tredjepartsleverantörer

Ibland använder vi oss av leverantörer för att underlätta tillhandahållandet av våra tjänster. Sådana leverantörer är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal som är förenliga med denna Integritetspolicy.


11. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sper lagrar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen enligt denna policy.


12. Dina rättigheter

Du har möjlighet att få besked om vilka personuppgifter om dig som Sper behandlar, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån Sper fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan in-formation ska du skicka in en skriftlig begäran med ditt namn och din adress till Sper. Begäran ska skickas in underskriven av dig till info@sper.se

Om dina personuppgifter skulle visa sig vara fel eller missvisande har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Sper kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Cookiepolicy” _builder_version=”3.12.2″ tab_font=”||||||||” tab_font_size=”18px” body_font=”Nunito Sans|200|||||||”]Cookie-filer

På denna webbplats, www.sper.se, använder vi oss utav cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på knappen “Ok” vid meddelandet om cookies, eller att fortsätta surfa på webbplatsen utan åtgärd vad gäller cookies, godkänner du användandet av cookies.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

Analys
Vi använder webbanalysverktyget Google Analytics i syfte att förstå och tolka användarbeteenden och på grundval av dem försöka förhöja våra användares upplevelse av webbplatsen.

Google kan överföra insamlad information till tredje part om de behandlar informationen för Googles räkning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google lagrar en cookie i webbläsaren som sparas i 14 månader. Om du inte vill att ditt besök på sper.se ska visas i statistiken så finns det ett tillägg som kan installeras i webbläsaren. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera.

Hämta tillägg på Googles webbplats.
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]