Vår bakgrund

2002 grundades ett etiskt råd av spelbolagen i Sverige, däribland Svenska Spel, ATG och Folkspel. Anledningen var att skapa branschöverenskommelser för att skydda konsumenterna. Fokus låg från början på måttfull marknadsföring inom spelbranschen.

Måttfull marknadsföring och omsorg om spelarna har varit huvudfokus sedan dess. Gemensamma etiska riktlinjer har varit ryggraden i Spers arbete något som idag ses som praxis i Sverige.

Från etiskt råd till branschorganisation

Från etiskt råd har Sper utvecklats till en branschorganisation med fler uppdrag på agendan.

Sper företräder online och fysiska spelmarknaden i Sverige och tillvaratar sina medlemmars intressen. Uppdraget är att verka för en sund, modern och hållbar spelmarknad.

Alla som är medlemmar i Sper förväntas sätta konsumentens bästa i fokus och måna om att branschen utvecklas positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta görs bland annat genom att sätta upp och följa de gemensamma riktlinjerna och att integrera speletiska frågor som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Spel ska vara underhållning, och med det följer ansvar från de som tillhandahåller spelen. Det är ett ansvar som Sper tar ett samlat grepp kring, för såväl branschens som konsumentens bästa.

Medlemmarna består av organisationer med speltillstånd från svenska Spelinspektionen. Sper välkomnar även leverantörsmedlemskap för aktörer som på annat sätt är engagerade på den svenska spelmarknaden och som håller ett högt konsumentskydd i fokus. Läs mer om att bli medlem här.