Kalendarium

iGaming Calendar
Information om kommande event.

2025

31 mars 2025
Spelinspektionen redovisar uppdrag om utvecklad tillsynen av spelmarknaden samt arbetet mot olicensierad spelverksamhet och matchfixning.

31 januari 2025
Spelinspektionen redovisar uppdrag att kartlägga de bakomliggande faktorerna till att ungas spelande ökar och hur sådant spelande finansieras samt följa utvecklingen av ingas spelande.

20-22 januari 2025
ICE; Barcelona


2024

6-7 November 2024
SpelAkademin 2024 – arrangeras gemensamt av Sper och Svenska Spel i Visby.

1 oktober 2024
Spelinspektionen redovisar uppdrag om att utveckla metoden för att beräkna kanaliseringsgraden på den svenska spelmarknaden och föreslå en indikator för redovisning av kanaliseringsgraden i budgetpropositionen.

September 2024
Riksrevisionen granskar Spelinspektionens tillsyn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i september 2024.

23 augusti 2024
Sista dag att lämna remissvar på regeringens förslag om avveckling av statliga kasinon och en effektivare penningtvättstillsyn.

12 augusti 2024
Sista dag att lämna remissvar på utredningen om partipolitiska lotterier.

1 juli 2024
Spelskatten höjs från 18 till 22 procent. Spelinspektionen ska inrätta en plattform för informationsdelning och Spelinspektionen, spelbolag och vissa idrottsförbund får utökade skyldigheter och möjligheter att utbyta uppgifter om misstänkt matchfixning

25-27 juni 2024
Sper medverkar i Almedalen.

1 juni 2024
Sanktionsavgiften för överträdelser av penningtvättslagen höjs, ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av spel införs och behandling av personuppgifter inom ramen för en licenshavares arbete med omsorgsplikten, som syftar till att skydda spelare mot överdrivet spelande, tillåts.

31 maj 2024
Spelinspektionen redovisar uppdrag bland annat avseende analys av risken för att spelkonton används för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet och analys av effekten av att uppgifter om spelkonton ska omfattas av konto- och värdefackssystemet.

23 maj 2024
Sista dag att lämna remissvar på Finansdepartementets förslag till ett nytt förbud mot spel på kredit.

30 april 2024
Slutredovisning av uppdrag om att stärka samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet (Spelinspektionen och Finansinspektionen).

11 april 2024
Sper lämnade remissvar på Finansdepartementets förslag om att det ska införas en rätt för licenshavare med licens för vadhållning enligt 8 kap. spellagen (2018:1138) att för vissa ändamål behandla uppgifter om att någon kan ha begått ett visst brott.


2023

8 december 2023
Sper lämnade remissvar på Finansdepartementets förslag om höjd spelskatt. Ladda ned Spers remissvar.

6 november 2023
Sper lämnade remissvar på Överskuldsättningsutredningens förslag (SOU 2023:38 Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Ladda ned Spers remissvar.

31 oktober 2023
Spelinspektionen redovisade regeringsuppdraget om att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden. Myndigheten redovisade också regeringsuppdraget avseende kunskap om och utveckling av självavstängningsregistret (Spelpaus.se).

31 oktober 2023
Spelinspektionen och Finansinspektionen lämnar en delredovisning av regeringens uppdrag att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas.

25-26 oktober 2023
SpelAkademin 2023 arrangerades i Stockholm. Ladda ned filmer och presentationer från konferensen.

9 oktober 2023
Sper har bjudits in att lämna remissvar på Finansdepartementets promemoria om en justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster. Ladda ned Spers remissvar.

3 juli 2023
Pressträff vid överlämning av betänkandet om riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Du kan följa pressträffen direkt på regeringen.se eller se den senare på Regeringskansliets Youtubekanal.

1 juli 2023
Förändringar i spellagen (2018:1138) träder i kraft. Ändringarna är införda för att ge bättre möjligheter att bekämpa olaglig spelverksamhet bland annat genom att möjliggöra ett effektivare system för betalningsblockering. Spelinspektionens nya föreskrifter om avgifter för tillsyn träder i kraft.

15 juni 2023
Utmärkelsen Swedish Gambling Award 2023 – vinnarna utsågs vid en prisutdelning i Stockholm.

11 maj 2023
Riksdagen beslutade om regeringen proposition med förslag till åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom idrotten.