Kalendarium

Kalendarium 2023-2024

iGaming Calendar
Information om kommande event.

11 maj 2023
Riksdagen beslutade om regeringen proposition med förslag till åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom idrotten.

15 juni 2023
Utmärkelsen Swedish Gambling Award 2023 – vinnarna utsågs vid en prisutdelning i Stockholm.

1 juli 2023
Förändringar i spellagen (2018:1138) träder i kraft. Ändringarna är införda för att ge bättre möjligheter att bekämpa olaglig spelverksamhet bland annat genom att möjliggöra ett effektivare system för betalningsblockering. Spelinspektionens nya föreskrifter om avgifter för tillsyn träder i kraft.

3 juli 2023
Pressträff vid överlämning av betänkandet om riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Du kan följa pressträffen direkt på regeringen.se eller se den senare på Regeringskansliets Youtubekanal.

9 oktober 2023
Sper har bjudits in att lämna remissvar på Finansdepartementets promemoria om en justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster.

25-26 oktober 2023
Spelakademin 2023 arrangeras i Stockholm.

31 oktober 2023
Spelinspektionen och Finansinspektionen lämnar en delredovisning av regeringens uppdrag att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas.

6 november 2023
Sper har bjudits in att lämna remissvar på Överskuldsättningsutredningens förslag (SOU 2023:38 Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning.

29 februari 2024
En statlig utredare har fått i uppdrag av regeringen att se över regleringen för partipolitiska lotterier. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.