Kalendarium

Kalendarium 2023-2025

iGaming Calendar
Information om kommande event.

31 mars 2025
Spelinspektionen redovisar uppdrag om utvecklad tillsynen av spelmarknaden samt arbetet mot olicensierad spelverksamhet och matchfixning.

31 januari 2025
Spelinspektionen redovisar uppdrag att kartlägga de bakomliggande faktorerna till att ungas spelande ökar och hur sådant spelande finansieras samt följa utvecklingen av ingas spelande.

1 oktober 2024
Spelinspektionen redovisar uppdrag om att utveckla metoden för att beräkna kanaliseringsgraden på den svenska spelmarknaden och föreslå en indikator för redovisning av kanaliseringsgraden i budgetpropositionen.

31 maj 2024
Spelinspektionen redovisar uppdrag bland annat avseende analys av risken för att spelkonton används för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet och analys av effekten av att uppgifter om spelkonton ska omfattas av konto- och värdefackssystemet.

29 februari 2024
En statlig utredare har fått i uppdrag av regeringen att se över regleringen för partipolitiska lotterier. Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

27 februari 2024
Regeringen planerar att överlämna proposition om höjd spelskatt till riksdagen.

5 – 8 februari 2024
ICE, London.

19 december 2023
Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag som syftar till att öka konsumentskyddet och bekämpa kriminalitet i samband med spel om pengar.

8 december 2023
Sper har bjudits in att lämna remissvar på Finansdepartementets promemoria om höjd spelskatt. Ladda ned Spers remissvar.

6 november 2023
Sper har bjudits in att lämna remissvar på Överskuldsättningsutredningens förslag (SOU 2023:38 Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Ladda ned Spers remissvar.

31 oktober 2023
Spelinspektionen redovisar regeringsuppdraget om att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden. Myndigheten redovisar också regeringsuppdraget avseende kunskap om och utveckling av självavstängningsregistret (Spelpaus.se).

31 oktober 2023
Spelinspektionen och Finansinspektionen lämnar en delredovisning av regeringens uppdrag att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas.

25-26 oktober 2023
SpelAkademin 2023 arrangerades i Stockholm. Ladda ned filmer och presentationer från konferensen.

9 oktober 2023
Sper har bjudits in att lämna remissvar på Finansdepartementets promemoria om en justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster. Ladda ned Spers remissvar.

3 juli 2023
Pressträff vid överlämning av betänkandet om riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Du kan följa pressträffen direkt på regeringen.se eller se den senare på Regeringskansliets Youtubekanal.

1 juli 2023
Förändringar i spellagen (2018:1138) träder i kraft. Ändringarna är införda för att ge bättre möjligheter att bekämpa olaglig spelverksamhet bland annat genom att möjliggöra ett effektivare system för betalningsblockering. Spelinspektionens nya föreskrifter om avgifter för tillsyn träder i kraft.

15 juni 2023
Utmärkelsen Swedish Gambling Award 2023 – vinnarna utsågs vid en prisutdelning i Stockholm.

11 maj 2023
Riksdagen beslutade om regeringen proposition med förslag till åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom idrotten.