Leverantörsmedlemmar

Att vara medlem i Sper är en kvalitetsstämpel. Sper har ett högt anseende och är ett stående inslag i debatter och dialoger med myndigheter och politiker. Som medlem är du med och utvecklar en sund, modern och hållbar spelbransch.

Våra leverantörsmedlemmar

Random State är en one-stop-shop för ideella föreningar. De erbjuder en certifierad plattform för lotterier och diversifierade spellogiker. Här samlas även expertis på spellagstiftning och compliance med konceptutvecklare inom digitala lotterier. Sammantaget erbjuder Random State en hjälpande hand från tillståndsansökan och change management till lansering av digitala lotter och spel..

SG Digital är en väletablerad partner och leverantör till speloperatörer. Med nio egna spelstudios och ett omfattande nätverk av tredjepartsleverantörer kan SG Digital erbjuda sina kunder marknadens största spelportfolio med över 2000 olika speltitlar. SG Digital har ca 1500 anställda över hela världen.