Hållbarhet och spelansvar

Att hållbarheten är central på spelmarknaden är viktigt för både konsumenterna och aktörerna. För att få förtroende måste spelbranschens fokus på hållbara frågor öka.

Spelansvar handlar om att ta ansvar för spelaren och se till att minimera risken för problem. Att spela ska vara något som görs för nöjes skull. Tyvärr får en del ett osunt förhållande till spel eller hamnar i riskzonen att få problem.

Branschens olika aktörer har ett stort ansvar – spelen, marknadsföringen, distributionen och försäljningen ska utformas så att riskerna för ett överdrivet spelande minimeras. Och även om det är skillnad mellan olika produkters risk, så som en långsam skraplott och ett snabbt onlinespel, kan alla spelprodukter och all spelreklam trigga i gång ett spelsug och bli inkörsporten till ett osunt spelande.

Våra medlemmar bjuds bland annat in till utbildningar inom de områden som arbetsgrupperna fokuserar på. Vi tar även fram rapporter baserat på fördjupade analyser gällande förtroendefrågan, där störst vikt läggs vid riskminimering av spelberoende.

Utöver våra arbetsgrupper är vi också expert i ärenden som inkommer till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag.

Våra riktlinjer och rekommendationer

Sper har skapat en gemensam praxis för spelansvar genom att anta gemensamma riktlinjer. Syftet är att ytterligare stärka spelansvaret i Sverige. Spers riktlinjer för spelansvar utgör ett komplement till spellagstiftningen och omfattar områden den inte täcker.

Konsumentverket har på senare år haft synpunkter på spelbolagens avtalsvillkor gentemot sina kunder. Därför har Sper tagit fram en rekommendation för medlemmarna att följa. Syftet med Spers rekommendationer för allmänna villkor är att ge kunderna tryggare förutsättningarna i sitt spelande.

Sper har varit ledande i att engagera sig i spelansvar och de första gemensamma riktlinjerna antogs 2011. Idag ingår stora delar av dessa riktlinjer i lagen vilket är en framgång.

Fakta om spelproblem

Drygt fyra procent av befolkningen mellan 16–84 år har ett riskabelt spelande. Av de med riskabelt spelande har 3 procent viss risk för spelproblem, knappt 1 procent en förhöjd risk och en halv procent har spelproblem. Män har betydligt högre andel med såväl viss risk, förhöjd risk som spelproblem jämfört med kvinnor. Läs mer om spelproblem på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Öka din organisations kunskap

Behöver din organisation bli bättre på spelansvar för kunder och medarbetare finns det organisationer att ta hjälp av:

Feelgood: hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast och effektivt sätt.

Sustainable Interaction: företag som erbjuder kunskap och verktyg för spelansvar, social hållbarhet och psykosocial hälsa.

Spelprevention: är en kunskapswebb om spelproblem och förebyggande arbete. Här kan du läsa om forskning om spel om pengar och spelproblem, förebyggande metoder, strategier mot spelproblem och om nyheter inom området.