Samarbetspartners

Sper samarbetar med flera aktörer som på olika sätt arbetar med att motverka spelproblem. De hjälper såväl individer som företag inom spelansvarsområdet, med allt från behandling till utbildning och kunskapsspridning. Genom samarbetet med Sper ökar kunskapen och möjligheten att skapa ett en hållbar spelbransch.

Våra samarbetspartners

Spelfriheten AB är en behandling som drivs och har utvecklats av erfarna terapeuter, före detta spelberoende och anhöriga. Håller även Kostnadsfria självhjälpsmöten för både spelare och anhöriga.

Strandänger & Medvall har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhets- och spelansvarsfrågor i spelbranschen på strategisk och operativ nivå samt erfarenhet att leda stora projekt. Ger rådgivning inom hållbarhet, spelansvar och projektledning.

Sustainable Interaction erbjuder lösningar för spelansvar för både organisationer och individer, så som webbaserade utbildningar, föreläsningar, handledning, Player Tracking System, självtest och webbaserade självhjälpsprogram för spelberoendebehandling.