person holding fan of 20 euro bill

Penningtvättslagen gäller för hela spelbranschen

Den 1 augusti 2017 trädde en ny penningtvättslag i kraft i Sverige, lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Spelbranschen omfattas av de aktiva åtgärder som lagen kräver av verksamhetsutövare i syfte att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför som du behöver legitimera dig och svara på frågor när du ska spela. Du kan läsa mer om de krav som penningtvättsreglerna ställer på spelbolagen och hur detta påverkar dig som spelare här nedanför.


Vad innebär penningtvättslagen?

För att förhindra att banker, fastighetsmäklare, finansbolag, värdetransportbolag, spelbolag och andra verksamheter utnyttjas för penningtvätt finns regler som ska motverka penningtvätt i stora delar av världen. Den nya svenska lagen grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, som innebär att företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Motsvarande gäller för åtgärder mot finansiering av terrorism.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som ofta förkortas till penningtvättslagen, bygger på ett så kallat riskbaserat förhållningssätt. Det betyder att bankerna – och nu även spelbolagen – ska identifiera, bedöma och förstå vilka risker för penningtvätt och terroristfinansiering deras verksamhet kan utsättas för. De ska också utforma lämpliga rutiner för att motverka riskerna.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när någon försöker omvandla pengar som kommer från brottsliga verksamheter till tillgångar som kan redovisas öppet så att pengarna kan användas i samhället. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier, vapenhandel och rån. Genom att utnyttja banksystemet eller spelbolagens möjligheter till insättningar och uttag på spelkonton försöker den som vill tvätta pengar att göra det svårare att spåra pengarna tillbaka till brottslig verksamhet.

Vad är finansiering av terrorism?

Terrorismfinansiering innebär att man stödjer terrorism ekonomiskt. Det gäller inte bara direkta bidrag till terrorism utan även att samla in pengar eller att ta emot, erbjuda och förmedla pengar och andra tillgångar som ska finansiera terrorism.

Spelbolag måste ”ha kundkännedom”

Väldigt förenklat innebär penningtvättslagen att spelbolaget måste bedöma risken för att användas för penningtvätt. Lagen ställer höga krav på att spelbolaget har god kunskap om sina kunder och hur de spelar. Den kundinformation som spelbolaget tar del av behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess.

När du som kund vill lägga ett spel eller hämta ut en vinst måste du vara beredd på att visa giltig id-handling. Det gäller både spel online, spel i butik och på en spelplats som en restaurang eller en travbana. Ibland kan du också behöva svara på några frågor. Du känner säkert igen dem från kontakter med din bank, ett växlingskontor eller en fastighetsmäklare.

Du som är ny kund

Spelbolaget måste kontrollera din identitet när du vill bli ny kund och till exempel öppna ett spelkonto. För att kunna komma vidare och lägga ditt första spel kan du behöva svara på några frågor för att spelbolaget ska få mer kunskap om dig. Det beror alltså på kundkännedomskravet i penningtvättslagen.

Du som redan är kund

Du som redan är kund hos spelbolaget måste också vid begäran kunna visa upp en giltig id-handling och ibland också lämna kompletterande uppgifter, precis som hos banken.

Personer i politiskt utsatt ställning – PEP

Alla företag som lyder under penningtvättslagen måste ta reda på om du som kund är en så kallad PEP. PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person, en politiskt utsatt person. Om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation kan du vara en PEP. Företagen måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. På så sätt vill man förhindra korruption. PEP eller närstående till en PEP kan också löpa en större risk för att utsättas för utpressning eller liknande.

Ibland kan du inte spela direkt

Om du inte kan visa en giltig id-handling när den efterfrågas eller svara på frågor när de ställs får spelbolaget inte låta dig lägga ett spel. Om lagen inte följs kan spelbolaget drabbas av sanktioner från Lotteriinspektionen.

Rapport till Finanspolisen

Om spelbolaget misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism ska det rapporteras till Finanspolisen, som är en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

Ytterligare upplysningar

Spelbolagen svarar gärna på frågor som kan uppkomma med anledning av penningtvättslagen. Närmare upplysningar om lagstiftningens innehåll och innebörd kan du få hos Spelinspektionen.