Sper fakta om spelbranschen

Fakta om spelbranschen

 • Den svenska spelmarknaden är sedan 2019 reglerad av spellagen. Den innebär att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och att de negativa effekterna av spelandet ska begränsas.
 • Spelmarknaden är uppdelad i tre delar: onlinespel och vadhållning, lotterier och bingo samt en monopoldel som omfattar statliga kasinon och spel på värdeautomater.
 • Knappt 100 bolag har aktiva licenser för onlinespel och vadhållning på den svenska spelmarknaden, licenser för allmännyttiga ändamål ej medräknat.
 • Skatt på licenspliktigt spel tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål är skattebefriat och överskottet går till allmännyttiga ändamål.
 • Spelföretag med svensk licens omsatte 27 miljarder kronor efter utbetalda vinster 2022.
 • Under 2021 omsatte spel, hos spelföretag som inte hade svensk licens, 2,4 miljarder kronor.
 • Spel om pengar står för en procent av den disponibla inkomsten.
 • Under 2022 har 72 procent av alla svenskar spelat om pengar någon gång under det senaste året. Motsvarande andel 2018 var 58 procent.
 • Statens intäkter från spel uppgick 2021 till 7,4 miljarder kronor. Det är mer än åren innan omregleringen då intäkterna var drygt 6 miljarder. Den stora skillnaden beror på en tillfälligt högre utdelning 2021 från Svenska Spel. Intäkterna kommer från spelskatt, utdelning från Svenska Spel AB och bolagsskatt för spelföretag.
 • Cirka 2 500 personer är anställda hos spelbolagen med säte i Sverige och cirka 10 000 hos företag med svensk licens men med säte utomlands.
 • Spel på hästar skapar ett överskott på ca två miljarder kronor till hästsporten.
 • Varje år genereras ca 1,6 miljarder kronor till ideell sektor från lotterier.
 • Drygt fyra procent av befolkningen mellan 16-84 år har ett riskabelt spelande. Jämfört med 2015 har andelen i befolkningen som befinnes sig i riskzonen minskat från knappt 6 procent.
 • Av de med riskabelt spelande har 3 procent viss risk för spelproblem, knappt 1 procent en förhöjd risk och en halv procent har spelproblem.
 • Män har betydligt högre andel med såväl viss risk, förhöjd risk som spelproblem jämfört med kvinnor.
 • I mars 2023 har drygt 89 000 personer valt att stänga av sig från spel vi Spelpaus.se.
 • Sedan 2017 gäller att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av spel.
 • Sedan 2019 gäller omsorgsplikten som har till syfte att skydda konsumenten från riskfyllt spelande.

Vill du ha mer fakta om spelmarknaden?

Spelinspektionen redovisar varje kvartal nettoomsättningen (spelarnas insatser minus vinster) på den svenska spelmarknaden. Spelinspektionen gör också årligen en marknadsundersökning om spel. Den senaste är från 2022.

Statskontorets utvärdering av omregleringen av spelmarknaden innehåller också en hel del data om spel.

I Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, som är en riksomfattande undersökning om befolkningens hälsa och levnadsvanor, ingår frågor om man har spelat om pengar senaste året och om riskabelt spelande, det vill säga om spelandet medfört en eller flera negativa konsekvenser. Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om spelande och statistik över spelproblem på sin hemsida.