Tillsammans
för en hållbar spelbransch

Spelbranschens Riksorganisation

Sper är en branschorganisation som representerar den digitala och den fysiska spelmarknaden i Sverige. Vi vill att spel ska vara en rolig upplevelse och samtidigt innebära ett högt konsumentskydd. Vi har bland annat tagit fram gemensamma riktlinjer för spelreklam och jobbar mycket med kunskapsutbyte mellan spelbolag, spelansvarsaktörer, myndigheter och forskare.

Vad vi gör

Sper fungerar som en plattform. Vi samlar och för dialog med alla som verkar för en sund, modern och säker spelbransch.

Medlemmar

Som medlem i Sper är ni med och tar fram självregerande praxis, påverkar i viktiga frågor och jobbar för ett ökat förtroende.

Konsument

Sper jobbar för att spel ska vara roligt och att konsumenterna inte får problem av sitt spelande.

Media

Vi finns med i speldebatten och tar ansvar för branschens utveckling. Kontakta eller följ oss i social media.

Senaste nytt

Sper engagerar sig i Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, Fredagen den 15 oktober arrangeras närmare 1300 aktiviteter

Måttfull spelreklam tillräckligt

Sper avstyrker Finansdepartementets förslag om att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel ska ändras till ett krav på särskild

 

Överskuldsättning är ett växande samhällsproblem. Därför stödjer Sper initiativet Ja till ett nationellt skuldregister. 

 

Spers insikter och målsättning

Sper arbetar för att skapa en sund och säker spelmarknad, där både spelar och allmänhet har förtroende för branschen och dess aktörer. Därför låter vi Svenskt Kvalitetsindex årligen ta tempen på branschen genom att mäta kundnöjdhet och anseende. Sper använder SKI:s mätresultat som nyckeltal för spelbranschen – för att fastställa hur vi ligger till och för att sätta konkreta utvecklingsmål.

Seminarier och utmärkelse

Sper arrangerar seminarier under namnet Spelakademin och Spelakademin Digital Session. Vi har också etablerat utmärkelsen Swedish Gambling Award.

Medlemmar och partners