Tillsammans för en hållbar spelbransch

Spelbranschens Riksorganisation

Spelbranschens Riksorganisation, Sper, är en bransch-organisation som representerar den digitala och fysiska spelmarknaden i Sverige. Sper företräder elva spelbolag och tre spelleverantörer och arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar spelmarknad, där både spelare och allmänhet har förtroende för branschen och dess aktörer.

Vi vill att spel ska vara en rolig upplevelse med ett högt konsumentskydd och har bland annat tagit fram gemensamma riktlinjer för spelreklam. Vi jobbar mycket med kunskapsutbyte mellan spelbolag, spelansvars-aktörer, myndigheter och forskare. Vi samlar och för dialog med alla som verkar för en sund, modern och säker spelbransch.

Medlemmar och partners

Senaste nytt

Spelbranschens förtroende och utveckling

Sper arbetar för att skapa en sund och säker spelmarknad, där både spelar och allmänhet har förtroende för branschen och dess aktörer. Sper anlitar Svenskt Kvalitetsindex som årligen tar tempen på branschen genom att mäta kundnöjdhet och anseende. Sper använder SKI:s mätresultat som nyckeltal för spelbranschen – för att fastställa hur vi ligger till och för att sätta konkreta utvecklingsmål.

Seminarier och utmärkelser

SpelAkademin har drivits av Svenska spel i 25 år. Sper tog över rodret 2018. SpelAkademin är en mötesplats för Spers medlemmar och andra aktörer inom spelbranschen. Ett viktigt inslag för att Spers agerande som spelbranschens enade röst. Den 25 till 26 oktober samlas spelbranschen i Stockholm.

Logo Swedish Gambling Award

Sper har etablerat utmärkelsen Swedish Gambling Award för aktörer inom spelmarknaden. SGA lyfter fram goda initiativ för ansvarstagande och en hållbar utveckling i spelbranschen.