Tillsammans
för en hållbar spelbransch

Spelbranschens Riksorganisation

Sper är en branschorganisation som representerar den digitala och den fysiska spelmarknaden i Sverige. Vi vill att spel ska vara en rolig upplevelse och samtidigt innebära ett högt konsumentskydd. Vi har bland annat tagit fram gemensamma riktlinjer för spelreklam och jobbar mycket med kunskapsutbyte mellan spelbolag, spelansvarsaktörer, myndigheter och forskare.

Vad vi gör

Sper fungerar som en plattform. Vi samlar och för dialog med alla som verkar för en sund, modern och säker spelbransch.

Medlemmar

Som medlem i Sper är ni med och tar fram självregerande praxis, påverkar i viktiga frågor och jobbar för ett ökat förtroende.

Konsument

Sper jobbar för att spel ska vara roligt och att konsumenterna inte får problem av sitt spelande.

Media

Vi finns med i speldebatten och tar ansvar för branschens utveckling. Kontakta eller följ oss i social media.

Nyheter

Vi har uppdaterat riktlinjerna för spelreklam: Svenska Spelbranschens Riktlinjer För Marknadsföring April 2020

Omvärldsnyheter i spelbranschen

Spelreklam i Nederländerna kommer att begränsas ytterligare Reklam för licensierade lotterier och hasardspel i Nederländerna är för närvarande förbjudet på

Nyheter från SperUppfattningar och frågor om spel

Det finns en negativ uppfattning om spelbranschen och förtroendet för branschen är låg. Mängden spelreklam, medias artiklar om spelproblem och politikernas missnöje ger bilden av en bransch helt utan ansvarskänsla. Detta är dock en bild som branschen inte håller med om. Sper arbetar för att skapa en sund, modern och hållbar spelbransch och menar att läget aldrig varit bättre än det är idag för att lyckas.
Sper marknadsföring

Våra medlemmar och samarbetspartners