Tillsammans
för en hållbar spelbransch

Spelbranschens Riksorganisation

Sper är en branschorganisation som representerar den digitala och den fysiska spelmarknaden i Sverige. Vi vill att spel ska vara en rolig upplevelse och samtidigt innebära ett högt konsumentskydd. Vi har bland annat tagit fram gemensamma riktlinjer för spelreklam och jobbar mycket med kunskapsutbyte mellan spelbolag, spelansvarsaktörer, myndigheter och forskare.

Vad vi gör

Sper fungerar som en plattform. Vi samlar och för dialog med alla som verkar för en sund, modern och säker spelbransch.

Medlemmar

Som medlem i Sper är ni med och tar fram självregerande praxis, påverkar i viktiga frågor och jobbar för ett ökat förtroende.

Konsument

Sper jobbar för att spel ska vara roligt och att konsumenterna inte får problem av sitt spelande.

Media

Vi finns med i speldebatten och tar ansvar för branschens utveckling. Kontakta eller följ oss i social media.

Nyheter

På Spers årsmöte den 23 mars valdes Mikael Lövgren från Comeon till ny ledamot i Spers styrelse

Uppfattningar och frågor om spel

Det finns en hel del uppfattningar om spel och spelbranschen. Spelreklam och spelproblem är bland annat två områden som engagerar många. Bilden som ges är många gånger att spelbranschens aktörer saknar ansvarskänsla.  Det stämmer inte, även om det självklart finns mycket som kan bli bättre. Sper arbetar för att skapa en sund, modern och hållbar spelbransch som förtjänar ett starkt förtroendet. 

Sper marknadsföring

Våra medlemmar och samarbetspartners