Vår styrelse och organisation

Sper är en branschförening där aktörer och företag som erbjuder spel om pengar är medlemmar. Det är medlemmarna som tillsammans sätter den långsiktiga planen för vad som ska prioriteras och vilka branschfrågor som ska drivas. Aktuella frågor är t.ex. hur risken för spelproblem kan minimeras, måttfullheten i spelreklam, minska deet olicensierade spelandet och vad spelbranschen behöver göra för att få ett ökat förtroende.

Styrelse

Spers medlemmar röstar varje år fram en styrelse som ska ansvarar för att de strategiska målen uppfylls. Styrelse väljs av årsmötet och består av en ordförande, en vice ordförande samt ytterligare tre till fem ledamöter. För 2023/2024 ser styrelsen ut som följer:

  • Hans Lord Skarplöth, ATG, ordförande
  • Anders Årbrandt, Svenska Postkodlotteriet, vice ordförande
  • Frank Hojem, Svenska Spel, ledamot
  • Jonas Lindholm, Kombispel, ledamot
  • Mikael Lövgren, Comeon, ledamot
  • Hans Sahlin, Folkspel, ledamot
  • Jonatan Hjort, Miljonlotteriet, suppleant
  • Patrick Hämquist, Svebico, suppleant

Styrelsemöten hålls fem gånger per år och en strategidag genomförs.

Organisation

Styrelsen tillsätter i sin tur föreningens vd, som sköter det dagliga operativa arbetet. Spers organisation består idag av två anställda, som arbetar med att omsätta de strategiska planerna till aktiviteter, samla medlemmarna i olika arbetsgrupper och representera Sper i olika sammanhang.

VD

Maria Wennerberg Sedigh

Maria Wennerberg Sedigh har mångårig erfarenhet av spelreglering från både Lotteriinspektionen och Finansdepartementet. Hon arbetade också i Spellicensutredningen som tog fram ett förslag till ny spelreglering, som resulterat i att Sverige fick en ny spellag den 1 januari 2019.

E-post: mariaws@sper.se

Tel: 070-540 17 22

Senior advisor

Eva Sjöberg

Eva Sjöberg har en bakgrund i Almi AB och Innovationsbron AB med ansvar för koncernövergripande ägarstyrning och ledningsfrågor. Dessförinnan arbetade hon på Finansdepartementet med bland annat spelreglering.

E-post: eva.sjoberg@sper.se

Tel: 070-540 17 23

Arbetsgrupper och utskott

En av fördelarna med att vara medlem i Sper är de arbetsgrupper som det finns möjlighet att engagera sig i. Grupperna arbetar fram praxis baserat på tolkning av nuvarande lagstiftning, för att Sper ska kunna vara med och påverka. Experter från medlemsföretagen träffas regelbundet och arbetar med gemensamma projekt och utmaningar.

Det är viktigt med en pågående dialog inom branschen. Erfarenhetsutbytet är något som Spers medlemmar säger sig se som ett av de största värdena med att samlas i en branschorganisation.

Idag finns det sju olika arbetsgrupper inom Sper och två utskott där totalt över 40 personer engagerar sig. Vid behov skapas även andra temporära arbetsgrupper.