Meeting in the progress

Vår styrelse och organisation

Sper är en branschförening där aktörer och företag som sysslar med spel om pengar är medlemmar. Det är medlemmarna som tillsammans sätter den långsiktiga planen för vad som ska prioriteras och vilka branschfrågor som ska drivas. Aktuella frågor är t.ex. hur risken för spelproblem kan minimeras, måttfullheten i spelreklam och vad spelbranschen behöver göra för att få ett ökat förtroende.

Styrelse

Spers medlemmar röstar varje år fram en styrelse som ska ansvarar för att de strategiska målen uppfylls. Styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt ytterligare tre till fem ledamöter. För 2021/2022 ser styrelsen ut som följer:

  • Patrik Hofbauer (Svenska Spel) ordförande
  • Hans Sahlin (Folkspel) vice ordförande
  • Anders Årbrandt (Novamedia Postkodlotteriet) ledamot
  • Hans Skarplöth (ATG) ledamot
  • Erik Skarp (Bethard) ledamot
  • Jonas Lindholm (Kombispel) ledamot
  • Mikael Lövgren (Comeon) ledamot
  • Jonatan Hjort (Miljonlotteriet) suppleant
  • Patrick Hämquist (Svebico) suppleant

Styrelsemöten hålls fem gånger per år och en strategidag genomförs.

Organisation

Styrelsen tillsätter i sin tur föreningens vd, som sköter det dagliga operativa arbetet. Spers organisation består idag av två anställda, som arbetar med att omsätta de strategiska planerna till aktiviteter, samla medlemmarna i olika arbetsgrupper och representera Sper i olika sammanhang.

Jenny Nilzon

VD

Jenny Nilzon är utbildad marknadsekonom, certifierad i Change Management och styrelsearbete och van att driva förändringsarbeten. Hon har tidigare arbetat som nordisk PR-chef på Panasonic, som vd för Kommunikationsbyrån Bite och i olika ledarpositioner på Novamedia, som driver Postkodlotteriet.

E-post: jenny.nilzon@sper.se
Tel: 070-540 17 60

Maria Wennerberg Sedigh

Senior Adviser

Maria Wennerberg Sedigh har mångårig erfarenhet av spelreglering från både Lotteriinspektionen och Finansdepartementet. Hon arbetade också i Spellicensutredningen som tog fram ett förslag till ny spelreglering, som resulterat i att Sverige fick en ny spellag den 1 januari 2019.

E-post: mariaws@sper.se
Tel: 070-540 17 22

Arbetsgrupper

En fördel med att vara medlem i Sper är de arbetsgrupper som det finns möjlighet att engagera sig i. Experter från medlemsföretagen träffas regelbundet och arbetar med gemensamma projekt och utmaningar.

Erfarenhetsutbytet är något som Spers medlemmar säger sig se som ett av de största värdena med att samlas i en branschorganisation.

Idag finns det sju olika arbetsgrupper inom Sper: spelansvar, marknadsföring, compliance ideella, compliance kommersiella, matchfixning, penningtvätt och strategi där totalt över 40 personer engagerar sig. Vid behov skapas även andra temporära arbetsgrupper.