Bli medlem hos Sper

Bli medlem

För att spelbranschens ska vara sund och konsumentskyddet högt behövs samarbete. Fler kan göra mer och en stark förening har ökade möjligheter att påverka och förändra politiken, media och samhället.

Att vara medlem i Sper är en kvalitetsstämpel. Sper har ett högt anseende och är ett stående inslag i debatter och dialoger med myndigheter och politiker. Som medlem är du med och utvecklar en sund, modern och hållbar spelbransch.

Idag representerar vi ca 75 procent av marknaden i Sverige och vi vill bli fler och större!

Medlemskapen

Hos oss finns två medlemskap:

Operatörsmedlemskap där man ska ha svenskt tillstånd att anordna spel om pengar, stå bakom Spers ändamål samt följa föreningens stadgar och gemensamma riktlinjerna för spelansvar och marknadsföring.

Leverantörsmedlemskap där man som aktör på något sätt arbetar med spelbranschen men själv inte behöver ha spellicens i Sverige. Det kan t.ex. vara en spelutvecklare, ett spelombud eller en betallösningsaktör.

Detta ingår i medlemskapen

Operatörsmedlemskap

 • Möjlighet att påverka praxis på marknaden
 • Möjlighet till styrelseplats samt rösträtt på årsmötet
 • Fri tillgång till rådgivning inom spelpolitik och andra branschspecifika frågor samt hjälp till förmedling av speljuridisk expertis
 • Utbildning i spelansvar, hållbarhet och/eller marknadsföring 
 • Tillgång till verktyget Gamgard som klassificerar produkter efter risk
 • Delta i samarbete som för branschen framåt. Sper har sex olika arbetsgrupper: strategi, spelansvar, marknadsföring, matchfixning, penningtvätt och compliance (regelefterlevnad) 
 • Representation i Oberoende Spelsamverkan, en sammanslutning mellan Spelinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Stödlinjen, Sper och Bos  
 • Delta i det gemensamma påverkansarbetet: en gemensam röst blir alltid starkare!
 • En trovärdig remissinstans som representeras i politiska dialoger och utredningar
 • En plattform för branschens spelbolag att träffas och lära känna varandra. Sper ordnar seminarier och mingel 
 • Nyhetsbrev och löpande medlemsinformation varje månad
 • Tillgång till lokaler för möten och träffar i centrala Stockholm

Leverantörsmedlemskap

 • Möjlighet att påverka praxis på marknaden
 • Fri tillgång till rådgivning inom spelpolitik och andra branschspecifika frågor samt hjälp till förmedling av speljuridisk expertis.
 • Utbildning i spelansvar, hållbarhet och/eller marknadsföring 
 • Representation i Oberoende Spelsamverkan, en sammanslutning mellan Spelinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Stödlinjen, Sper och Bos.
 • Delta i det gemensamma påverkansarbetet – en gemensam röst blir alltid starkare!
 • En trovärdig remissinstans som representeras i politiska dialoger och utredningar
 • En plattform för branschens spelbolag att träffas och lära känna varandra. Sper ordnar seminarier och mingel 
 • Nyhetsbrev och löpande medlemsinformation varje månad
 • Tillgång till lokaler för möten och träffar i centrala Stockholm

Kontakta oss för att bli medlem