Bli medlem hos Sper

Medlemskap

För att spelbranschens ska vara sund och konsumentskyddet högt behövs samarbete. Fler kan göra mer och en stark förening har ökade möjligheter att påverka och förändra politiken, media och samhället. Att vara medlem i Sper är en kvalitetsstämpel. Sper har ett högt anseende och är ett stående inslag i debatter och dialoger med myndigheter och politiker. Som medlem är du med och utvecklar en sund, modern och hållbar spelbransch. Idag representerar vi mer än hälften av marknaden i Sverige och vi vill bli fler och större!

Det finns två medlemskap i Sper

Operatörsmedlemskap där man ska ha svenskt tillstånd att anordna spel om pengar, stå bakom Spers ändamål samt följa föreningens stadgar och gemensamma riktlinjerna för spelansvar och marknadsföring. Här kan du läsa mer om Spers operatörsmedlemmar.

Detta ingår i medlemskap för operatörer
 • Möjlighet att påverka praxis på marknaden
 • Möjlighet till styrelseplats samt rösträtt på årsmötet
 • Fri tillgång till rådgivning inom spelpolitik och andra branschspecifika frågor samt hjälp till förmedling av speljuridisk expertis
 • Utbildning i spelansvar, hållbarhet och/eller marknadsföring
 • Delta i samarbete som för branschen framåt. Sper har sju olika arbetsgrupper:, spelansvar, marknadsföring, matchfixning, AML, DPO och två compliance-grupper (regelefterlevnad)
 • Representation i Oberoende Spelsamverkan, en sammanslutning mellan Spelinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Stödlinjen, Sper, Bos mfl
 • Delta i det gemensamma påverkansarbetet: en gemensam röst blir alltid starkare!
 • En trovärdig remissinstans som representeras i politiska dialoger och utredningar
 • En plattform för branschens spelbolag att träffas och lära känna varandra. Sper ordnar seminarier och mingel
 • Nyhetsbrev och löpande medlemsinformation

Leverantörsmedlemskap där man som aktör på något sätt arbetar med spelbranschen men själv inte behöver ha spellicens i Sverige. Det kan t.ex. vara en spelutvecklare, ett spelombud eller en betallösningsaktör. Här kan du läsa mer om Spers leverantörsmedlemmar.

Detta ingår i medlemskap för leverantörer
 • Möjlighet att påverka praxis på marknaden
 • Fri tillgång till rådgivning inom spelpolitik och andra branschspecifika frågor samt hjälp till förmedling av speljuridisk expertis.
 • Utbildning i spelansvar, hållbarhet och/eller marknadsföring
 • Representation i Oberoende Spelsamverkan, en sammanslutning mellan Spelinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Stödlinjen, Sper, Bos mfl.
 • Delta i det gemensamma påverkansarbetet – en gemensam röst blir alltid starkare!
 • En trovärdig remissinstans som representeras i politiska dialoger och utredningar
 • En plattform för branschens spelbolag att träffas och lära känna varandra. Sper ordnar seminarier och mingel
 • Nyhetsbrev och löpande medlemsinformation