Remissvar

2024

Ett nytt förbud mot spel på kredit
Ladda ned

Behandling av uppgift om lagöverträdelse
Ladda ned

2023

Dragningar utanför spelsystem
Ladda ned

Höjd spelskatt
Ladda ned

Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning
Ladda ned

En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster
Ladda ned

Konsumentverkets förslag till allmänna råd om marknadsföring av spel till konsumenter
Ladda ned

Spelinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om dragningar utanför spelsystem
Ladda ned

Förslag till nya avgifter vid ansökningar om licens eller tillstånd enligt spellagen
Ladda ned

Spelinspektionens förslag till föreskrifter för allmänna råd (LIFS 2018:4) om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål
Ladda ned

Personuppgiftsbehandling inom ramen för omsorgsplikten enligt spellagen
Ladda ned

2022

Spelinspektionens förslag till föreskrift och allmänna råd om spelansvar
Ladda ned

Skriftlighetskravet vid telefonförsäljning
Ladda ned

Nya spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av covid-19
Ladda ned

Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet
Ladda ned

2021

Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter
Ladda ned

Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av covid-19
Ladda ned

Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden
Ladda ned

Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
Ladda ned

Jämlikhetskommissionens betänkande: En gemensam angelägenhet
Ladda ned

2020

Förlängd giltighet av förordning om tillfälliga spelansvarsåtgärder (covid-19)
Ladda ned

Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19
Ladda ned