Omsorgsplikt – ett stärkt konsumentskydd

2019 fick Sverige en ny spellagstiftning där delar av spelmonopolet avskaffades och ett licenssystem infördes. Den nya spellagen innebär att alla spelbolag som vill, och kan, leva upp till lagkraven har möjlighet att få en spellicens. Genom spellagen har konsumentskyddet förstärkts och en så kallad omsorgsplikt gäller.


Enligt spellagen ska den som har licens för att bedriva spel om pengar säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten. Det betyder att en licensinnehavare måste skydda sina kunder mot överdrivet spelande, och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det.

Omsorgsplikten innebär bl.a. att licensinnehavaren ska följa spelares spelbeteende för att kunna motverka problem med överdrivet spelande och möjlighet att stänga av sig från spel måste finnas. Licenshavaren ska regelbundet övervaka spelarnas spelbeteende, göra individuella riskbedömningar och genomföra de spelansvarsåtgärder som krävs för att sedan följa upp om de genomförda åtgärderna har haft effekt.

Det är vidare inte tillåtet att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel och erbjudande om bonus får bara ges vid det första speltillfället.

Spelinspektionen har tagit fram en vägledning för omsorgsplikten. I vägledningen ges exempel på hur tecken på överdrivet spelande kan identifieras och vilka åtgärder Spelinspektionen förväntar sig att licenshavaren vidtar när spelare uppvisar tecken på överdrivet spelande.

Läs vidare om spelansvar

Spellagen (14 kap Spelansvar)

Speförordningen (11 kap Spelansvar)

Spelinspektionens vägledning för licenshavares omsorgsplikt

Föreskrifter från Spelinspektionen