Uppdrag & Målsättning

Spers uppdrag som branschorganisation är att är att samla aktörerna, peka på möjligheter och utmaningar, sätta gemensamma mål och verka för konsumentens bästa. En bransch som inte samarbetar blir lätt splittrad och riskerar att inte vara långsiktigt hållbar.

För att åstadkomma viktiga förändringar inom spelbranschen och inom resten av samhället vad gäller hållbarhet, spelansvar, förtroende, utveckling och lagstiftning är det viktigt att spelbranschen kommunicerar gemensamt, som en röst mot olika målgrupper.

Det är också därför vi tar på oss att lyfta kritiska och aktuella frågor som måste utvecklas, såväl av beslutsfattare som av branschen själv. Vi verkar för samverkan och nätverkande för att sprida och utveckla kunskap

Vår vision är att vara spelbranschens plattform som arbetar för en sund spelbransch att vara stolt över; spel om pengar ska vara rolig underhållning. Branschen ska vara långsiktigt hållbar och förtjäna ett högt förtroende.

Målsättning

Spers målsättning är att spel ska vara roligt och underhållande. Samtidigt är spel inte vilken produkt som helst, eftersom allt spel innehåller en viss risk, något spelbranschen måste vara medveten om och ta ansvar för. Det innebär att tillhandahålla hållbara, säkra produkter samt kommunicera detta på ett trovärdigt och genomtänkt sätt. Detta vill vi implementera genom självreglering, vilket innebär att spelbranschen tar fram gemensamma riktlinjer, i synnerhet gällande marknadsföring och spelansvar.

Vi jobbar för ett starkt konsumentskydd

Eftersom alla former av spel om pengar innehåller en viss risk för problem, är det extra viktigt att vi i branschen samarbetar och lyssnar på signaler från marknaden. Ingen ska behöva få problem av att spela. Sper belyser de utmaningar som finns och samarbetar för att lösa dem.

Ett bra konsumentskydd skapas genom en fungerande lagstiftning som bottenplatta och med självreglering på toppen – som skapar tydlighet och praxis. Tillsammans med våra medlemmar har vi i över 15 år jobbat med självreglering. Det finns arbetsgrupper inom Sper för prioriterade områden så som måttfull spelreklam, spelansvar, compliance och matchfixning. Vi har bland annat gemensamt utvecklat riktlinjer för marknadsföring och riktlinjer för spelansvar.

Utöver riktlinjerna håller Sper möten, dialog och seminarier i spelbranschen. Varje år arrangerar vi utmärkelsen Swedish Gambling Award och seminariet Spelakademin. Utöver det sitter vi med i externa arbeten och referensgrupper så som Allmänna Reklamationsnämnden, Spelinspektionens Matchfixningsråd och Oberoende Spelsamverkan.

Förtroendet för spelbranschen

Spelbranschen har ett förtroendeproblem. Orsakerna är flera och Sper analyserar löpande hur utvecklingen ser ut ekonomiskt, socialt och miljömässigt – allt för att kunna vända trenden och skapa en långsiktigt hållbar spelmarknad.

Varje år mäter vi branschens förtroende med hjälp av Svenskt Kvalitetsindex. Resultatet visar att de som spelar regelbundet är mer nöjda, framförallt med det spelbolag de själva använder, men samtidigt kritiska till spelbranschen i övrigt. Skillnaderna mellan olika spelaktörer kan variera men generellt har hela branschen en utmaning.

Sper arbetar med att finna och undersöka orsakerna till spelbranschens rykte, samt hitta lösningar. Lösningar som enbart går att komma fram till ifall branschen själv bestämmer sig för att vilja skapa en förändring. Högt förtroende är inget som ges, det är något en bransch måste förtjäna. Därför arbetar Sper för att förena, skapa samarbeten och dialog över gränserna mellan spelbranschen och övriga aktörer i samhället. Vi förmedlar vad vi i spelbranschen arbetar med för en positiv utveckling, men också vad som är kvar att göra.

Här får du ta del av branschens mätetal och nuläge.