Marknadsföring av spel

Den rättsliga ramen för svensk spelreglering utgörs av ett antal författningar såsom spellagen, lagen om penningtvätt och marknadsföringslagen.

Utöver att följa lagar har Spers medlemmar enats om egna riktlinjer för etisk och måttfull marknadsföring. Dessa riktlinjer hjälper till att tolka lagen och går längre i vissa delar.

Riktlinjerna utvecklas i takt med att marknaden förändras, nya produkter tillkommer och politiker och myndigheter ställer ökade krav.

Riktlinjer för marknadsföring

Den svenska spelbranschens riktlinjer för marknadsföring är framtagna av Sper och branschorganisationen Bos och innehåller:

 • Marknadsföring ska vara vederhäftig och inte vilseledande
 • Måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring
 • Marknadsföring med hjälp av tilläggsförmåner
 • Marknadsföring ska inte riktas särskilt mot minderåriga
 • Sponsring ska ske i en anda av spelansvar
 • Information om spelrelaterade problem
 • Marknadsföringen ska inte utformas så att den upplevs som påträngande
 • Marknadsföring via social media och partners

Läs mer i Svenska spelbranschens riktlinjer för marknadsföring april 2020

Konsumentverket har granskat marknadsföring på spelområdet som kan vara en bra vägledning för branschen. Läs mer här Konsumentverkets granskning av spelområdet juni 2019

Anmäla spelreklam

Tidigare fanns granskningsorganet SEEM, dit reklam från Spers medlemmar kunde anmälas för att granska om de följde Spers riklinjer. SEEM är från och med 2019 avvecklat i och med den nya spellagen, och anmälningar hänvisas istället till Konsumentverket eller Reklamombudsmannen.

Andra organisationer

Förutom Sper finns det andra organisationer som arbetar för att marknadsföring ska ske på ett schysst sätt:

 • Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som bland annat arbetar för att få annonsörer att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt.
 • Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets egenåtgärd som arbeta för hög etisk nivå i all marknadsföring riktad mot i huvudsak den svenska marknaden.
 • SWEDMA är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring.
 • TU är mediehusens branschorganisation som arbetar för den svenska tryck- och yttrandefriheten. TU har tagit fram specifika riktlinjer för spelreklam.