Marknadsföring av spel

Den rättsliga ramen för svensk spelreglering utgörs av ett antal författningar såsom spellagen, lagen om penningtvätt och marknadsföringslagen.

Utöver att följa lagstiftningen har Spers medlemmar enats om egna riktlinjer för måttfull marknadsföring. Dessa riktlinjer hjälper till att tolka lagen och går längre i vissa delar.

Riktlinjerna utvecklas i takt med att marknaden förändras, nya produkter tillkommer och politiker och myndigheter ställer ökade krav.

Branschens riktlinjer för marknadsföring

Den svenska spelbranschens riktlinjer för marknadsföring är framtagna av Sper och branschorganisationen Bos och innehåller:

 • Marknadsföring ska vara vederhäftig och inte vilseledande
 • Måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring
 • Marknadsföring med hjälp av tilläggsförmåner
 • Marknadsföring ska inte riktas särskilt mot minderåriga
 • Sponsring ska ske i en anda av spelansvar
 • Information om spelrelaterade problem
 • Marknadsföringen ska inte utformas så att den upplevs som påträngande
 • Marknadsföring via social media och partners

Läs mer i Svenska spelbranschens riktlinjer för marknadsföring april 2020

Konsumentverket har granskat marknadsföring på spelområdet som kan vara en bra vägledning för branschen. Läs mer i Konsumentverkets granskning av spelområdet juni 2019

Att anmäl spelreklam och marknadsföring

Vid synpunkter på spelbolagens agerande kan en konsument vända sig till Konsumentverket. De tar emot anmälningar inom områdena: Marknadsföring, Avtalsvillkor, Spam, Prisinformation, Säljmetoder och Produktsäkerhet.

Synpunkter på spelreklam kan anmälas till Reklamombudsmannen.

Organisationer för en sund reklammarknad

Förutom Sper finns det andra organisationer som arbetar för en sund reklammarknad:

 • Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som bland annat arbetar för att få annonsörer att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt.
 • Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets egenåtgärd som arbeta för hög etisk nivå i all marknadsföring riktad mot i huvudsak den svenska marknaden.
 • SWEDMA är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring.
 • TU är mediehusens branschorganisation som arbetar för den svenska tryck- och yttrandefriheten. TU har tagit fram specifika riktlinjer för spelreklam.