Tillsammans för en hållbar spelbransch

Spelbranschens Riksorganisation
Spelbranschens Riksorganisation, Sper, är en branschorganisation som representerar den digitala och fysiska spelmarknaden i Sverige. Sper företräder elva spelbolag och två spelleverantörer och representerar större delen av den svenska licensierade spelmarknaden. Sper arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar spelmarknad, där både spelare och allmänhet har förtroende för branschen och dess aktörer.
Vi vill att spel ska vara en rolig upplevelse med ett högt konsumentskydd och har bland annat tagit fram gemensamma riktlinjer för spelreklam. Vi jobbar mycket med kunskapsutbyte mellan spelbolag, spelansvars-aktörer, myndigheter och forskare. Vi samlar och för dialog med alla som verkar för en sund, modern och säker spelbransch.

Medlemmar och partners

Senaste nytt

Spelansvar – en publikation från Sper

Arbetet med att stärka konsumentskyddet på den licensierade spelmarknaden är ständigt pågående. Med den här publikationen vill Sper uppmärksamma medlemmarnas…

Kindred Group ny medlem i Sper

Kindred Group har valts in som medlem i Spelbranschens Riksorganisation, Sper. Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag…

Spelbranschens förtroende och utveckling

Sper arbetar för att skapa en sund och säker spelmarknad, där både spelar och allmänhet har förtroende för branschen och dess aktörer. Sper anlitar Svenskt Kvalitetsindex som årligen tar tempen på branschen genom att mäta kundnöjdhet och anseende. Sper använder SKI:s mätresultat som nyckeltal för spelbranschen – för att fastställa hur vi ligger till och för att sätta konkreta utvecklingsmål.

Seminarier och utmärkelser

2024 arrangeras SpelAkademin i Visby den 6 och 7 November, gemensamt av Sper och Svenska Spel, länk till programmet. Vill du delta, kontakta eva.sjoberg@sper.se.

SpelAkademin har drivits av Svenska spel i 25 år. Sper tog över rodret 2018. SpelAkademin är en mötesplats för Spers medlemmar och andra aktörer inom spelbranschen. Ett viktigt inslag för Spers agerande som spelbranschens enade röst.

Logo Swedish Gambling Award

Sper har etablerat utmärkelsen Swedish Gambling Award för aktörer inom spelmarknaden. SGA lyfter fram goda initiativ för ansvarstagande och en hållbar utveckling i spelbranschen.

SGA vill visa det seriösa och strävsamma arbete som pågår för att skapa en sund och säker spelbransch.