Åtgärder för en förstärkt spelreglering och en sund ock säker spelmarknad

Kulturutskottet har behandlat regeringens proposition (2021/22:242) om en förstärkt spelreglering. Utskottet föreslår i sitt betänkande att riksdagen ska besluta om krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel. Utskottet ställer sig dock inte bakom regeringens förslag till ett justerat måttfullhetskrav vid marknadsföring av spel. Utskottet anser att det är ett försök att införa en riskklassificering bakvägen som ytterligare riskerar att urholka den reglerade marknaden för de aktörer som har löst licens, betalar svensk skatt och upprätthåller ett högt konsumentskydd och som med ett justerat krav inte har möjlighet att marknadsföra sina produkter i vidare utsträckning. Dessutom anser utskottet det vara alltför tidigt att genomföra ändringar på marknadsföringsområdet eftersom praxis just har upprättats. Utskottet ställer sig inte heller bakom att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på fartyg i internationell trafik sägs upp. Riksdagen fattar slutligt beslut den 23 november.

Regeringen har vidare aviserat att regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen i december om åtgärder för en sund och säker spelmarknad.

Det är glädjande att riksdagen nu fattar beslut som innebär att konsumentskyddet stärks och att det olicensierade spelande kan motverkas. Sper är också mycket positiva till att regeringen nu förbereder ytterligare en proposition inom området som vi hoppas kommer att innehålla fler förslag som hindrar olagliga aktörer att agera på den svenska spelmarknaden och åtgärder för att motverka matchfixning.

Maria Wennerberg Sedigh, vd, Spelbranschens Riksorganisation