Aktuellt

Kindred Group ny medlem i Sper

Kindred Group har valts in som medlem i Spelbranschens Riksorganisation, Sper. Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag som driver nio framgångsrika onlinespelvarumärken globalt. Företaget grundades 1997 som Unibet Group, med visionen att erbjuda kunderna ett bättre och säkrare sätt att spela i den moderna digitala världen. Genom medlemskapet i Sper ställer Kindred Group sig bakom Spers arbete för att skapa en mer hållbar spelbransch.

Under de senaste 25 åren har Kindred Group tagit en betydande marknadsandel i viktiga reglerade marknader runt om i världen, däribland Sverige, Storbritannien och Nederländerna. Kindred Groups ambition är att fortsätta att förändra spel genom att vara en pålitlig källa till underhållning som bidrar positivt till samhället. År 2020 blev Kindred Group den första speloperatören som åtog sig ambitionen noll procent spelöverskott från osunt spelande.

Kindred vill vara en del i arbetet tillsammans med bransch, tillsynsmyndigheter och andra aktörer för att skapa en sund och säker spelmarknad. Det är viktigt att vara en lokalt förankrad och närvarande operatör, och genom att ansluta till Sper så får vi möjlighet att vidareutveckla det arbete som vi redan påbörjat. Vi ser framemot att vara med och ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen av spelbranschen i Sverige.

Nils Andén, interim vd och koncernchef för Kindred Group

Vi ser positivt på att Kindred Group ansluter sig till Sper och därmed vill vara med och ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen i spelbranschen. Att Kindred Group ansluter sig till Sper visar att frågan om en hållbar och sund spelbransch tas på stort allvar.

Maria Wennerberg Sedigh, vd för Sper

Konsumentverkets förslag till allmänna råd om marknadsföring av spel

Sper ser positivt på Konsumentverkets förslag att införa allmänna råd avseende marknadsföring av spel till konsumenter och välkomnar den vägledning som syftar till att förenkla för spelbranschen att tolka regleringen inom marknadsföringsområdet. Det finns dock några frågor som behöver lösas och Sper lämnar flera förslag till ändringar och förtydliganden.

Ta del av remissvaret i sin helhet på denna länk.

Swedish Gambling Award nominerade bidrag 2023

18 bidrag är nominerade av juryn i årets upplaga av Swedish Gambling Award, den årliga utmärkelsen där hållbara initiativ på den svenska spelmarknaden hyllas. Vinnarna utses vid prisutdelningen den 15 juni i Stockholm.

Årets jury består av Maria Kausits, analytiker och partner SB Insight, Jenny Nilzon, marknadschef På AB, Sandra Hanson, advokat vid Advokatfirman MarLaw AB, Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer, Leif Almgren, senior spelkonsult, Magnus Berglund, vd Kinglet och Ann-Sofie Olsson, managementkonsult och juryordförande.

– Alla bidrag håller en hög nivå och är ett fint kvitto på att Spelbranschens arbete med hållbarhet leder till en positiv förändring. En bransch utvecklas genom att utmanas och alla bidrag står för något nytt, säger Ann-Sofie Olsson, juryordförande för Swedish Gambling Award.

Dessa kan vinna i Swedish Gambling Award 2023 – de nominerade är:

Person (Ledarskap)

 • Tobias Melin och Rasmus Sjövill, AB Trav och Galopp
 • Krister Fredricson, Folkspel, Miljonlotteriet, Kombispel och Svebico
 • Kajsa Nylander, Svenska Spel

Organisation (Ledarskap)

 • Svenska Spels arbete mot matchfixning, Svenska Spel
 • Driving Diversity and Inclusion within the Industry, Betsson Group
 • Kunskapsdelning och transparens kring spelansvar, Svenska Spel

Spelansvar (Hållbarhet)

 • Spelpaus 2.0: Från ett rundabordssamtal till en snar verklighet? AB Trav och Galopp
 • Inkomstgranskning vid högt satta spelgränser, Svenska Spel
 • Spelansvarsutbildning för idrotten, Svenska Spel

Samhällsansvar (Hållbarhet)

 • The war came closer, Betsson Group
 • En nordisk organisation med fingret ständigt i luften, SNSUS
 • Svenska Spels forskningsstöd, Svenska Spel

Effekt & NKI (Kundnöjdhet)

 • A Driver for the Voice of the Customer, Betsson Group
 • Certifierade kundsamtal, Svenska Postkodlotteriet
 • Svenska Spels nätcasino – The next level, Svenska Spel

Marknadsföring (Kundnöjdhet)

 • Nytt kommunikationskoncept för Eurojackpot, Svenska Spel
 • Du bidrar – Postkodlotteriets välgörenhetskampanj, Svenska Postkodlotteriet
 • Ja må hon leva! Folkspel

Riksdagens behandling av regeringens förslag till åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad

Kulturutskottet har behandlat regeringens förslag i sitt betänkande om spelfrågor. Utskottet ställer sig bakom samtliga förslag i propositionen och föreslår att riksdagen ska anta förslagen till ändringar i spellagen. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden. Riksdagen väntas fatta beslut den 11 maj.

Regeringen föreslår i sin proposition bland annat

 • En möjlighet för Spelinspektionen att besluta om vilka uppgifter om betalningsförmedling som betaltjänstleverantörer ska vara skyldiga att lämna för att skapa ett effektivare system för betalningsblockeringar till olicensierat spel
 • En möjlighet för Spelinspektionen att köpa speltjänster online under dold identitet, så kallat testköp, för att kontrollera att spellagens licenskrav och främjandeförbud efterlevs
 • Utökade möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att behandla personuppgifter för att motverka matchfixning
 • En skyldighet för spelbolag att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten som behövs för en utredning om brott i samband med spel

Sper anser att det är ett viktigt steg som nu har tagits när utskottet ställt sig bakom regeringens förslag. De åtgärder som föreslås är ett steg mot bättre kontroll av både olicensierat spel och matchfixning. Tillsammans med regeringens nyligen beslutade uppdrag till Spelinspektionen och Finansinspektionen att se över hur samarbetet kan utvecklas för att öka möjligheterna att blockera betalningsförmedling stärks myndigheterna i arbetet med att motverka olovlig spelverksamhet.

Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation

Swedish Gambling Award 2023 har öppnat!

En ny omgång av Swedish Gambling Award (SGA), den årliga utmärkelsen där hållbara initiativ på den svenska spelmarknaden hyllas, har öppnat.

Swedish Gambling Award 2023 anordnas gemensamt av branschorganisationerna Sper, Spelbranschens Riksorganisation, och BOS, Branschföreningen för Onlinespel.

Genom Swedish Gambling Award vill vi lyfta fram de goda initiativ, organisationer och ledare som har bidragit till arbetet som ökar ansvarstagandet och en hållbar utveckling i spelbranschen, säger Maria Wennerberg Sedigh, vd för SPER.

Alla initiativ, projekt och kampanjer men även organisationer och ledare som bidrar till en mer hållbar, modern och sund spelbransch är välkomna att vara med i tävlingen.

 • Inom Ledarskap kan man delta i kategorierna Person och Organisation
 • Inom Hållbarhet kan man delta i kategorierna Spelansvar och Samhällsansvar
 • Inom Kundnöjdhet kan man delta i kategorierna Effekt & NKI och Marknadsföring

Med utmärkelsen vill vi premiera mod och nytänkande och hylla förebilder i hopp om att inspirera andra att följa samma väg, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS.

Tävlingen öppnar nu för bidrag och det går att skicka in tävlingsbidrag fram till den 3 april. De nominerade bidragen utses i maj och årets vinnare koras under prisutdelningen som sker den 15 juni 2023.

Juryn består av Maria Kausits, analytiker och partner SB Insight, Jenny Nilzon, affärsområdesansvarig På AB, Sandra Hanson, advokat vid Advokatfirman MarLaw AB, Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer, Leif Almgren, senior spelkonsult, Magnus Berglund, vd Kinglet och Ann-Sofie Olsson, managementkonsult och juryordförande.

På hemsidan www.swedishgamblingaward.se finns mer information om utmärkelsen.

Sper spelreglering

Åtgärder för en förstärkt spelreglering och en sund ock säker spelmarknad

Kulturutskottet har behandlat regeringens proposition (2021/22:242) om en förstärkt spelreglering. Utskottet föreslår i sitt betänkande att riksdagen ska besluta om krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel. Utskottet ställer sig dock inte bakom regeringens förslag till ett justerat måttfullhetskrav vid marknadsföring av spel. Utskottet anser att det är ett försök att införa en riskklassificering bakvägen som ytterligare riskerar att urholka den reglerade marknaden för de aktörer som har löst licens, betalar svensk skatt och upprätthåller ett högt konsumentskydd och som med ett justerat krav inte har möjlighet att marknadsföra sina produkter i vidare utsträckning. Dessutom anser utskottet det vara alltför tidigt att genomföra ändringar på marknadsföringsområdet eftersom praxis just har upprättats. Utskottet ställer sig inte heller bakom att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på fartyg i internationell trafik sägs upp. Riksdagen fattar slutligt beslut den 23 november.

Regeringen har vidare aviserat att regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen i december om åtgärder för en sund och säker spelmarknad.

Det är glädjande att riksdagen nu fattar beslut som innebär att konsumentskyddet stärks och att det olicensierade spelande kan motverkas. Sper är också mycket positiva till att regeringen nu förbereder ytterligare en proposition inom området som vi hoppas kommer att innehålla fler förslag som hindrar olagliga aktörer att agera på den svenska spelmarknaden och åtgärder för att motverka matchfixning.

Maria Wennerberg Sedigh, vd, Spelbranschens Riksorganisation

SpelAkademin 2022

Årets SpelAkademi arrangerade av Spelbranschens Riksorganisation tillsammans med Svenska Postkodlotteriet. Programmet fokuserade på balansen mellan affär och spelansvar, underhållning och måttfullhet. Effekter av omregleringen och hur spelbranschen kan bli mer hållbar för att attrahera framtida konsumenter diskuterades. Vi avslutade med en diskussion om spelreklam och media. För dig som inte deltog och för dig som vill återuppleva dagarna har vi samlat bilder, filmer och presentationer.

Sper stärker organisationen

Spelbranschens Riksorganisation, Sper, stärker organisationen och anställer Eva Sjöberg som senior rådgivare från och med den 15 juni. Med erfarenhet från bland annat Finansdepartementet kommer hennes fokus vara att stärka och bredda branschorganisationens medlemserbjudande och utveckla ansvarsarbetet.

̶  Eva är lösningsorienterad och pragmatisk och jag är väldigt glad över att kunna stärka organisationen med hennes unika kompetens. Hon har ett positivt förhållningssätt till att utveckla spelbranschen till en sund och modern marknad, säger Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation.

Eva Sjöberg kommer närmast från Almi Företagspartner AB där hon arbetat med styrning, ledning, samordning och verksamhetsutveckling ur ett koncernövergripande perspektiv med ansvar för ägarstyrning och ledningsfrågor. Innan dess arbetade hon på Finansdepartementet med bland annat spelreglering.

̶  Jag tycker att spelbranschfrågor är både intressanta och utmanande. Branschen utvecklas ständigt inom många områden och inte minst därför känns uppdraget i Sper roligt och utvecklande, säger Eva Sjöberg.

Random State ny medlem i Sper

Random state har valts in som medlem i Spelbranschens Riksorganisation, Sper. Random State skapar nya intäktsmöjligheter för organisationer som bidrar till civilsamhället. I och med medlemskapet i Sper ställer de sig bakom Spers arbete för att skapa en mer hållbar spelbransch.

Random state tillhandahåller en certifierad spelplattform för svenska lotterioperatörer. De bedriver även konsultativ verksamhet med fokus på lotteriverksamhet, affärsutveckling och compliance för speloperatörer och ideella organisationer. Random states vision är att genom teknisk innovation och kunskap skapa intäktsmöjligheter till organisationer som bidrar till civilsamhället.

− Vi vill genom Sper vara med och påverka andra spelbolag att ta större spelaransvar. Det är hög tid att spelbranschen visar att det dåliga ryktet inte är applicerbart på majoriteten av aktörer och att det finns spelbolag som tar sitt sociala ansvar, säger Joakim Hökegård, vd Random state.

− Vi ser positivt på att fler aktörer vill vara med och ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen i spelbranschen. Att Random state ansluter sig till Sper visar att frågan om en hållbar och sund framtid tas på allvar i leverantörsledet, säger Maria Wennerberg Sedigh, vd för Sper.

Vinnarna av Swedish Gambling Award 2022 utsedda

Den 30 mars korades vinnarna av årets Swedish Gambling Award, den årliga utmärkelsen där hållbara initiativ på den svenska spelmarknaden hyllas. Vinnarna i de sex kategorierna är Random State, Spelfriheten, Svenska Spel, Betsson, Kindred och Axel Lyckberg.

−Vi har haft ett givande och riktigt intressant arbete med att gå genom årets många bidrag i Swedish Gambling Award. Över lag har bidragen hållit en väldigt hög nivå, i arbetet med att utveckla branschen i en hållbar riktning. Ett stort och välförtjänt grattis till alla vinnande bidrag, sägerAnn-Sofie Olsson, juryordförande för Swedish Gambling Award.

Swedish Gambling Award arrangeras av Sper, Spelbranschens Riksorganisation, och Bos, Branschföreningen för Onlinespel. Ett viktigt syfte är att premiera ansvarstagande och hållbara initiativ som har gett önskad effekt.

De sex vinnande bidrag hyllats vid en digital prisutdelning som finns att ta del av här. https://vimeo.com/event/1961214/0d13193546

Året jury består av: Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer, Magnus Berglund, vd Kinglet, Anna Berggren, ledarskapskonsult, Leif Almgren, senior spelkonsult, Mats Georgson, vd Georgson & Co och Maria Kausits analytiker och partner SB Insight och Ann-Sofie Olsson Managementkonsult samt ordförande för tävlingen.

Årets vinnare i Swedish Gambling Award med motiveringar:

HÅLLBARHET/SAMHÄLLSANSVAR: Allt-i-ett-lösningen – Random State   

Med ny teknik och skalbar potential öppnas möjligheter för gräsrötter att växa – från den lilla föreningen till den stora organisationen. Kategorin avgjordes på målfoto och juryn ser nu förväntansfullt fram mot att följa Random State och utvecklingen för deras allt-i-ett-lösning. Förväntningarna är stora!

HÅLLBARHET/SPELANSVAR: Unblurred – Spelfriheten

Spelbranschen tar allt mer ansvar, men ett av årets bidrag stack särskilt ut. Årets vinnare lindrar inte bara symptomen, utan tar tag i problemet. Spelfriheten, med projektet Unblurred, visar att deras verksamhet och kommunikation gör mätbar skillnad för konsumenter. En klar segrare i en tuff kategori.

KUNDNÖJDHET/EFFEKT & NKI: Omsorgssamtal – Svenska Spel

Ofta jagar man kundnöjdhet genom att göra kundupplevelsen enklare, snabbare, eller intensivare. Men med personliga omsorgssamtal gör Svenska Spel det oväntade och manar till eftertanke. Bidraget skulle så klart platsat i spelansvar också, men förtjänar att vinna i denna kategori då en haft en mycket positiv påverkan på kundnöjdheten. Hela 80 procent som blivit kontaktade upplever det positivt! Well played, Svenska Spel, well played.

KUNDNÖJDHET/MARKNADSFÖRING: Fimpen/Marketing that adds value – Betsson Group

I en värld där marknadsföring ofta ses synonymt med reklamkampanjer och kortsiktig

 Konvertering som riskerar att driva på reklamtröttheten väljer Betsson att skapa kvalitetsinnehåll där genomsnittstittaren tittar hela 17 min i sträck. Det är uppenbart en långsiktig satsning, då serien nu är inne på sitt fjärde år och ger värde både åt kunderna och Betsson. Den skapar en emotionell känsla för Betsson som är mer än snabba vinster och bonusar. Juryn är imponerad och hockey-klubbade dem som vinnare.

LEDARSKAP/ORGANISATION: The Sustainable Gambling Conference – Kindred Group

The Sustainable Gambling Conference är en årlig branschkonferens som har initierats och arrangerats av Kindred för att öka samarbetet inom spelbranschen och driva utvecklingen av spelansvarsfrågan. Genom denna konferens har Kindred skapat en mötesplats för spelbranschen att diskutera gemensamma dagsaktuella frågor. Initiativet är högt uppskattat i spelbranschen och vi ser fram emot en fortsatt livlig och utvecklad mötesplats

LEDARSKAP/PERSON: Axel Lyckberg – Playscan / Svenska Spel

Axel Lyckberg gör skillnad på riktigt. Han besitter en unik kombination av kompetens genom sina kunskaper i psykologi och dataanalys. Han arbetar ständigt för att hitta indikatorer som gör det lättare för spelbranschen att förebygga spelproblem. Genom sitt genuint brinnande intresse och engagemang för spelproblem hittar han lösningar som bygger på fakta. Axel har en hög integritet och därigenom en hög trovärdighet att driva spelansvarsfrågor. Vi ser dig Axel och vad du har åstadkommit så här långt i branschen. Vi ser fram emot att du fortsatt driver spelansvarsfrågan till nya insikter.