Aktuella uppdrag och rapporter inom spelområdet

Regeringens nya uppdrag till Spelinspektionen

Regeringen har i regleringsbrevet uppdragit till Spelinspektionen att

  • utveckla tillsynen av spelmarknaden samt arbetet mot olicensierad spelverksamhet och matchfixning. Spelinspektionen uppdrag ska redovisas senast den 31 mars 2025.
  • utveckla metoden för att beräkna kanaliseringsgraden på den svenska spelmarknaden och föreslå en indikator för redovisning av kanaliseringsgraden i budgetpropositionen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.
  • kartlägga de bakomliggande faktorerna till att ungas spelande ökar och hur sådant spelande finansieras samt följa utvecklingen av ingas spelande. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2025.

Regeringen har vidare uppdragit till Spelinspektionen att analysera risken för att spelkonton används för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet, föreslå åtgärder och särskilt analysera effekter av att uppgifter om spelkonton ska omfattas av konto- och värdefackssystemet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024, dock ska beräkning av kostnader för att utvidga konto- och värdefacksystemet redovisas den 15 mars 2024.

Allmänheten om spel 2023

Spelinspektionen publicerade den 10 januari sin senaste årsrapport om svenskarnas spelvanor.

  • 75 procent av alla svenskar har spelat om pengar de senaste 12 månaderna. Det är en något högre andel jämfört med föregående mätning.
  • 41 procent har spelat den senaste veckan, vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående mätning.
  • 74 procent av spelarna har spelat på lotterier och nummerspel, vilket därmed är den vanligaste spelformen.
  • 69 procent av alla spelare tycker att spelbolagen tar ansvar för spelproblem, en något högre andel jämfört med tidigare mätningar.
  • 65 procent känner till att det går att stänga av sig från spel via Spelpaus.se, en något högre andel jämfört med föregående mätning.

Spelfriheten om 2023

Spelfriheten har publicerat statistik över hjälpsökande 2023. Antalet har ökat till 14 500 personer från 11 500 personer 2022. Snittålderns för hjälpsökande sjunker. De flesta spelberoende som söker sig till Spelfriheten har stoppat sig på spelpaus men har ändå hittat sätt att fortsätta spela. Det handlar i första hand om spel på utländska sidor icke kopplade till spelpaus eller spel via andras konton. Spelfriheten efterfrågar därför en bättre uppföljning av dem som väljer att skriva upp sig på Spelpaus.se.

Stödlinjens senaste statistik om genomförda speltest

Stödlinjen publicerar halvårsvis statistik om genomförda speltest. Den senaste statistiken avser andra halvåret 2023. Du kan ta del av samtliga rapporter på denna länk.

CAN:s nationella skolundersökning 2023

Den senaste nationella skolundersökningen publicerades i december 2023. Av rapporten framgår bland att spel om pengar fortsätter att öka, särskilt bland pojkar i gymnasiet där 40 procent har spelat om pengar de senaste 12 månaderna.

Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi har uppdaterat sin studie från 2018 om de ekonomiska konsekvenserna av Spelproblem i Sverige, rapporten som samhällets kostnader för spel 2021, publicerad i september 2023. Enligt beräkningar i denna rapport uppgick de totala samhällsekonomiska kostnaderna för spelproblem till 11,5 miljarder kronor år 2021 fördelat på direkta kostnader (17 procent) indirekta kostnader (48 procent) och immateriella kostnader (35 procent). Bland annat Riksrevisionen har refererat till den samhällsekonomiska kostnaden för spel i samband med beslutet om att fortsätta granskningen av Spelinspektionens tillsyn.