Sper tillstyrker Finansdepartementets förslag för att stärka arbetet mot matchfixning

Finansdepartementet har föreslagit att spelbolag med licens för vadhållning ska få behandla uppgifter om att någon har begått brott. Skälet är att sådana uppgifter kan förekomma i arbetet mot matchfixning. Sper har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget.

Med matchfixning avses manipulation av resultat av en match, tävling eller turnering där idrottare, tränare, ledare, domare eller andra deltagare försöker påverka utgången i tävlingen, eller enstaka händelser i tävlingen, i syfte att ge sig själva eller andra ekonomisk vinning. Manipulation av resultat ses av många som ett av de största hoten mot idrotten i dag. Med Finansdepartementets förslag ges spelbolagen större möjligheter att upptäcka fusk, bedrägeri och annan brottslig verksamhet. De får också bättre möjligheter att kontrollera och rapportera avvikande spelmönster och misstankar om manipulation av resultat inom sport.

Ladda ned Spers remissvar.