Riksdagens behandling av regeringens förslag till åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad

Kulturutskottet har behandlat regeringens förslag i sitt betänkande om spelfrågor. Utskottet ställer sig bakom samtliga förslag i propositionen och föreslår att riksdagen ska anta förslagen till ändringar i spellagen. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden. Riksdagen väntas fatta beslut den 11 maj.

Regeringen föreslår i sin proposition bland annat

  • En möjlighet för Spelinspektionen att besluta om vilka uppgifter om betalningsförmedling som betaltjänstleverantörer ska vara skyldiga att lämna för att skapa ett effektivare system för betalningsblockeringar till olicensierat spel
  • En möjlighet för Spelinspektionen att köpa speltjänster online under dold identitet, så kallat testköp, för att kontrollera att spellagens licenskrav och främjandeförbud efterlevs
  • Utökade möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att behandla personuppgifter för att motverka matchfixning
  • En skyldighet för spelbolag att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten som behövs för en utredning om brott i samband med spel

Sper anser att det är ett viktigt steg som nu har tagits när utskottet ställt sig bakom regeringens förslag. De åtgärder som föreslås är ett steg mot bättre kontroll av både olicensierat spel och matchfixning. Tillsammans med regeringens nyligen beslutade uppdrag till Spelinspektionen och Finansinspektionen att se över hur samarbetet kan utvecklas för att öka möjligheterna att blockera betalningsförmedling stärks myndigheterna i arbetet med att motverka olovlig spelverksamhet.

Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation