Åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom idrotten

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om åtgärder mot olaglig spelverksamhet och matchfixning för att säkerställa en sund och säker spelmarknad. Regeringen föreslår bland annat

  • En möjlighet för regeringen att besluta om vilka uppgifter om betalningsförmedling som betaltjänstleverantörer ska vara skyldiga att lämna för att skapa ett effektivare system för betalningsblockeringar till olicensierat spel
  • En möjlighet för Spelinspektionen att köpa speltjänster online under dold identitet, så kallat testköp, för att kontrollera att spellagens licenskrav och främjandeförbud efterlevs
  • Utökade möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att behandla personuppgifter för att motverka matchfixning
  • En skyldighet för spelbolag att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten som behövs för en utredning om brott i samband med spel

Sper ser positivt på de åtgärder som regeringen föreslår.  Tillsammans med det nyligen beslutade uttryckliga förbudet mot främjande i spellagen kommer förändringarna att bidra till att olicensierat spel kan förhindras. Sper står också bakom förslagen för att motverka matchfixning, Redan hösten 2019 överlämnade Sper, tillsammans med Bos och Riksidrottsförbundet, en skrivelse till Finansdepartementet avseende behovet av en aktör som har ett tydligt ansvar för att samla in, sammanställa, analysera och sprida information om misstänkt matchfixning. Skrivelsen pekade också på behovet av att kunna dela denna information mellan berörda aktörer. Sper ser väldigt positivt på att regeringen förslag möjliggör just detta. Åtgärderna kommer att underlätta arbetet med att motverka matchfixning.

Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation