DEBATT: En starkare tillsyn mot spelbranschen behövs – inte reklamförbud

Vid årsskiftet omreglerades den svenska spelbranschen. Marknaden för bland annat vadhållning och nätkasino öppnades för licensierade aktörer. I dagsläget har 69 aktörer fått licens. Med licensen följer många krav, men också möjligheten att få göra reklam i Sverige.

I takt med att allt fler spelbolag på senare år etablerat sig i Sverige har mängden spelreklam ökat dramatiskt. Vi vet att många har reagerat på såväl utformning som på blotta volymen, som upplevs som påträngande. Det har vi full förståelse för och där behöver vi ta ett större ansvar. I bästa fall börjar även mediehusen fundera på om mängden spelreklam i en och samma kanal verkligen kan fortgå som idag.

Enligt den nya spellagen ska marknadsföringen vara ”måttfull”. Det kan emellertid tolkas på olika sätt. Problemet är att det inte har förtydligats hur det bör tolkas. I brist på tydliga riktlinjer tvingas licensierade spelbolag att tolka det efter eget huvud. Denna otydlighet är mycket olycklig. Tydligt är dock att det är innehållet som ska vara måttfullt, om volym finns ingen lagtext, vilket är helt naturligt.

Så småningom kommer det att bli tydligare för både avsändare och mottagare av reklambudskapen var gränsen går. Förr eller senare ger Spelinspektionen riktlinjer om hur ”måttfull marknadsföring” bör tolkas, och i annat fall kommer det uppstå praxis genom prövningar i domstol.

Civilminister Ardalan Shekarabi har dock redan tröttnat. Igår bjöd han in alla spelbolag till ett möte den 14 februari, vi förmodas diskutera ”problemet”.

Ardalan Shekarabi har tidigare uppgett att regeringen kommer säkerställa att lagen följs, och att tillsynsmyndigheterna fått rätt verktyg för att beivra brotten.

Förbud är emellertid ingen bra lösning. Även licensierade spelbolag omfattas rimligen av yttrandefriheten och bör ha rätt att marknadsföra sina produkter. Dessutom skulle det i praktiken knappast betyda något annat än en återgång till regelverket Vi i branschen måste ta vårt ansvar för både marknadsföringens utformning – och i den mån vi kan även volymen. Spelbranschens riksorganisation (Sper) har initierat en branschdiskussion om hur vi kan komma tillrätta med ”problemet”. Det sista vi vill är att branschens förtroende undermineras.

Ardalan Shekarabi uppger för Svenska Dagbladet att regeringen kommer säkerställa att lagen följs, och att tillsynsmyndigheterna fått rätt verktyg för att beivra brotten. Vi förväntar oss att Spelinspektionen nu börjar ta en mer aktiv roll i sin tillsyn och börja använda dessa verktyg.

Det är inte rimligt att flagga för drastiska skärpningar av regelverket innan tillräckligt gjorts för att faktiskt implementera det regelverk som redan finns. Se till att tillsynsmyndigheterna Spelinspektionen och Konsumentverket ger ramar för marknadsföringen; berätta var gränsen går, så att licensierade spelbolag kan följa reglerna. Det är lite märkligt att hota med reklamförbud innan vi vet hur långt det befintliga regelverket räcker.

Jenny Nilzon, vd Spelbranschens Riksorganisation