Europa: myndighetssamverkan, tysk dom mot Gibraltarbolag och ökad spelskatt i UK

En domstol i Tyskland har dömt ett Gibraltarbaserat spelbolag för att inte ha rätt att erbjuda sina tjänster till tyska spelare.

Domstolen konstaterade i sin dom att spelbolaget inte har en licens i Tyskland för att erbjuda sina tjänster eller att annonsera till tyska spelare. Spelbolaget erbjuder spel på resultatet av det i Tyskland populära LOTTO 6 aus 49, GlücksSpirale och EuroJackpot, från en webbsida där språket är tyska. Spelbolaget hävdar att den tyska lagstiftningen strider mot EU-rätten och krävde därför att ärendet skulle överlämnas till EG-domstolen för överväganden. Den tyska domstolen avfärdade detta argument och konstaterade att spelbolagets försäljning till tyska kunder är olagligt med motiverandet att en Gibraltar-licens inte är giltig i Tyskland. Domstolen dom innehöll också krav på spelbolaget att upphöra med marknadsaktiviteter i Tyskland. Beslutet kan överklagas.

De europeiska spelmyndigheterna har satt sina synpunkter på online betalningsprocessorer som tillhandahåller tjänster till olicensierade operatörer.

Spelmyndigheterna i Österrike, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Portugal och Spanien har träffats i Paris för att diskutera kundinteraktion, spelaridentifiering och förebyggande av matchfixing. De kom också överens om att fördjupa sitt samarbete med avseende på betaltjänstleverantörer som tillhandahåller tjänster till spelbolag som riktar spel till marknader utan att ha ändamålsenlig licens. Nästa möte med Spelmyndigheter kommer att hållas i Madrid under våren 2019.

Höjning av spelskatten i Storbritannien bekräftas av Finansdepartementet

Spelskatten i Storbritannien kommer att höjas från nuvarande skattesats på 15 procent till 21 procent i oktober 2019. Finansdepartementet menar att skattehöjningen kommer att finansiera intäktsförlusten från fixed odds betting terminals (FOBT), eftersom den maximala insatsen per spinn på maskinerna sänks till 2 £ från oktober 2019.