Hänt i omvärlden

Spanien vill skärpa reglerna för spelansvar och marknadsföring

 

Spaniens ansvariga myndighet för spelreglering har lanserat ett offentligt samråd om nya regler för spel. Förslaget innefattar regler för ansvarsfullt spelande för operatörer och introducerar också nya regler för reklam, kampanjer och sponsring.

Regleringsmyndigheten La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) har remitterat ett förslag till nya regler och förordning för marknadsföring och ansvarsfullt spelande. Remissvaren ska vara myndigheten tillhanda senast den 16 mars.

Syfte att balansera kommersiella intressen och konsumentskydd

Den nya förordningen ska stärka lagen från 2011 då Spanien reglerade onlinespelmarknaden. Allt sedan dess har marknadsföringen av spel ökat och den allmänna opinionen har synpunkter på det. I utkastet till förordningen sägs att parlamentariker delar allmänhetens oro och förslaget syftar till att balansera operatörernas kommersiella intressen med adekvat skydd för konsumenterna, särskilt ungdomar.

De nya marknadsföreskrifterna gäller speloperatörer och affiliates och förbjuder dem att marknadsföra bl.a. varumärken.

Förbud mot kändisar och begränsad bonus

All reklam måste vara sanningsenlig och ansvarstagande för att inte främja överdrivet spel, användning av bilder som lyxprodukter eller pengar kommer att betraktas som ett brott mot kravet på socialt ansvar. Annonser som uppmuntrar tittaren att dela annonsen med andra kommer också att anses vara ansvarslösa.

Sponsoravtal som inbegriper namnrättigheter till sportevenemang kommer att bli förbjudna, liksom alla namnrättigheter relaterade till idrottslag eller någon annan enhet utanför spel- och spelsektorn. Användning av kändisar i marknadsföring föreslås också förbjudas.

Vidare kommer inga kampanjerbjudanden över 100 euro att tillåtas för nya kunder. Förslaget innebär också att regleringsmyndigheten kommer att kunna sätta gränser för värdet av kampanjer även till befintliga kunder.

Bonusar måste visas separat från insatta pengar på spelarens konto och bonusreglerna bör inte hindra spelare från att ta ut insatta pengar, medan lojalitetsbonusar endast kan erbjudas utan att kräva att spelare genomför ett antal satsningar eller spel för att bonusen ska släppas. Spelare som har ökat sin insättningsgräns ska uteslutas från kampanjer under en period av 30 dagar efter ökningen, och inga kampanjer får skickas till spelare som har stängt sitt konto.

Gratisspel föreslås endast erbjudas till registrerade spelare som är inloggade och måste exakt replikera chanserna att vinna jämfört med om man spelat om pengar, för att inte ge spelarna ett felaktigt intryck.

Förslaget beräknas träda ikraft 1 juli 2020.

 

Avstängningsregister för kreditlån i Spanien

I Spanien planeras även för en lansering av ett register för självavstängning från möjligheten att ta kreditlån. Detta register har tagits fram i samarbete mellan den spanska federationen för rehabiliterade spelare (FEJAR), den spanska föreningen för Fintech & Insurtech (AEFI) och DGOJ, spaniens spelreglerare. Registret kommer att lanseras under våren 2020.

 

Förvirring i Tyskland om ny spelreglering

Utkastet till ny spelreglering i Tyskland, som godkändes provisoriskt av landets 16 förbundsländer, har lett till förvirring bland politiker och i spelbranschen. 

Utkastet innehåller ett välkomnat förslag att inrätta en nationell spelmyndighet med stora befogenheter inklusive möjligheter att bekämpa olicensierade operatörer, tillsammans med förslag som kritiker säger visar en fullständig brist på förståelse för dagens konsumenter och för modern teknik.

Förslaget avslutar Tysklands långsiktiga men ineffektiva förbud mot onlinecasino genom att tillåta en nationell tillsynsmyndighet att utfärda onlinecasinolicenser, men tillåter samtidigt varje förbundsland att bestämma vilka onlinespel som ska tillåtas, vilket har lett till förvirring.

Utkastet tillåter slots och poker online och ger förbundsländerna befogenhet att godkänna andra kasinospel som roulett och blackjack, medan livebetting bara föreslås tillåtas i väldigt begränsad form såsom på nästa mål.

Många röster hörs som säger att besvikna konsumenter kommer att vända sig till erbjudanden på svarta marknaderna som inte uppfyller lagkraven.

Källa: Gaming Intelligence