Konsumentskyddet hotas från en grå spelmarknad

Nu har vi precis inlett det andra året med en ny spellagstiftning. Menar regeringen allvar med vikten av ett högt konsumentskydd måste vi i år få bukt med de olicensierade spelbolagen.

Varje dag spelar över 200 000 svenskar om pengar och när ett år har gått har nästan varannan svensk ägnat sig åt spelande på ett eller annat sätt. Ingen ska behöva råka illa ut på grund av sitt spelande och därför finns en rad lagar, regler och skyddsnät. Därför övervakar Spelinspektionen och Konsumentverket spelmarknaden. Därför finns Sper.

För de allra flesta betyder dock spel ren underhållning och vi som arbetar i den här branschen ser oss som en del av underhållningsindustrin. Att lagar och regler följs ska för oss och våra medlemmar vara en självklarhet.

Förra året omreglerades spelmarknaden, och mycket bra har kommit ur omregleringen. Visserligen inleddes året med en stundtals hätsk debatt om spelreklamen, men även om det kändes lite förhastat och orättvist där och då, tror jag vi kan enas om att det kom någonting bra ur debatten. Spelreklamens volym har dragits ned, i dubbel bemärkelse.

Under det första året uppmärksammades också de luddiga marknadsföringsreglerna och vi fick en mycket sträng tillämpning av måttfullhetskravet. Dock har inte Patent- och Marknadsdomstolens dom överklagats, vilket är synd. Vi har därmed inte fått prejudikat från högsta instans utan den befintliga domen blir mer av en indikation.

Samtidigt förleds den utomstående att tro att kanaliseringen är en odelad framgång, det vill säga hur stor del av spelandet som sker hos licensierade bolag. Riksdagens mål är en kanalisering på 90 procent. Spelinspektionens senaste mätning visade att den idag är ca 85 procent. I själva verket kan den till och med vara en lägre för vissa produktgrupper. Trots detta säger sig socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vara mycket nöjd.

Det är oroande och högst problematiskt att olicensierade bolag jagar kunder på den svenska marknaden. Ett olicensierat bolag omfattas inte av svensk spellag och bryr sig föga om det svenska konsumentskyddet.

Kanske skulle det vara något mindre problematiskt om konsumenten själv hade intresse av att bara spela på licensierade sajter. Men det kan man inte förlita sig på. En färsk undersökning som Spelinspektionen låtit Novus göra, visar nämligen att 95 procent av respondenterna inte vet hur man ser att en spelsajt har svensk licens.

Ardalan Shekarabi brukar tala om att matchfixning ska ”rökas ut” från spelmarknaden. Vi utgår ifrån att det även gäller olicensierat spel och hoppas att det bolmar rejält 2020.

Jenny Nilzon
vd, Sper