Konsumentverkets förslag till allmänna råd om marknadsföring av spel

Sper ser positivt på Konsumentverkets förslag att införa allmänna råd avseende marknadsföring av spel till konsumenter och välkomnar den vägledning som syftar till att förenkla för spelbranschen att tolka regleringen inom marknadsföringsområdet. Det finns dock några frågor som behöver lösas och Sper lämnar flera förslag till ändringar och förtydliganden.

Ta del av remissvaret i sin helhet på denna länk.