Ökade resurser mot olaglig spelverksamhet och matchfixning

Regeringen skjuter till ökade resurser till Spelinspektionen för att förhindra att spelmarknaden missbrukas för kriminell verksamhet. Resurserna ska användas för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning. Regeringen föreslår en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor 2024. Regeringen beräknar även att Spelinspektionen ska tillföras 15,6 miljoner kronor för 2025 och 18,6 miljoner kronor 2026.

Det är bra att regeringen tillför mer resurser för att förhindra olicensierat spel och brottslighet inom spelområdet. Sper har tillsammans med sina medlemmar under en längre tid drivit behovet av ökade resurser för att stävja kriminell verksamhet och ge bättre möjligheter för att blockera betalningsförmedling till och från olagliga aktörer. Vi hoppas nu att åtgärderna ska stärka den licenserade spelmarknaden.

Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation