Debattartikel: Leta efter otillåtet spel där lampan inte lyser

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I SVENSKA DAGBLADET 11 DECEMBER 2021

Nio av tio som sökt hjälp för spelproblem hos behandlingsföretaget Spelfriheten de senaste åren har varit avstängda i spelpaus.se, som blockerar allt licensierat spel. Trots spärren har väldigt många fortsatt att spela. Hur är det ens möjligt frågar man sig. Jo man spelar helt enkelt hos de olicensierade bolagen i stället, där det varken finns lagstadgat konsumentskydd eller avstängningsknapp. Ändå är det de licensierade bolagen som är under ständig lupp hos lagstiftaren. Spelbranschens Riksorganisation ser en oroande tendens att regleringen för de licensierade bolagen ökar, medan de olicensierade får härja fritt.

Initiativet med ett nationellt avstängningsregister kändes som ett handfast grepp när det instiftades i samband med omregleringen. I augusti 2021 hade drygt 65 000 personer stängt av sig och verktyget anses göra sitt jobb. Men vad hjälper det att en spelare stänger av sig från licensierat spel, när det visar sig att samma spelare i nästa stund kan logga in på ett olicensierat alternativ som inte omfattas av omsorgsplikten?

Generaldirektören för Kammarkollegiet, Gunnar Larsson, har på regeringens uppdrag givit förslag på hur olicensierat spel kan förhindras. Det är bra förslag, men det är bråttom. För den som insjuknar i spelberoende går det nämligen fort utför – utvecklingskurvan ser i princip likadan ut för alla som drabbas: Första insatsen. Första större vinsten. Spelar i smyg. Sover dåligt. Lånar pengar. Lånar mer pengar. Blir desperat i jakten på pengar. Förlorar familj och vänner. Bryter ihop.

Alla har hört den någon gång – historien om mannen som letar efter sin borttappade nyckel under en gatlykta. Inte för att han tappade den där, utan för att det är lättare att leta där det är ljust.

Visst är det lättare att reglera de bolag som syns i det upplysta hägnet, och ska såklart göras, men nu är det hög tid att leta även där lampan inte lyser. För medan regeringen funderar på hur de ska kunna införa fler restriktioner för de licensierade bolagen har Spelfriheten inskrivningssamtal med dem som fortsatt att spela bort sig på den olicensierade marknaden.

Att regeringen måste få bukt med de olicensierade bolagen för att minska spelproblemen betyder dock inte att de licensierade spelbolagen bara kan sitta på händerna och vänta.

Tvärtom måste spelbolagen hela tiden arbeta för att stärka konsumentskyddet genom att minska risken för spelproblem. Och här förs dialog mellan spelbranschen, beroendeföreningar och myndigheter vilket vi ser som vägen till framgång.

Tyvärr ligger mycket av det som indirekt påverkar konsumentskyddet bortom vår räckvidd. Snabblån och konsumtionskrediter är ett ökat problem i Sverige. Ingen ska spela för mer än vad den egna plånboken tillåter och ingen ska låna till sitt spelande.  Det vet de flesta men lättillgängligheten gör det enkelt att fatta impulsiva, och dåliga, beslut och så är lånebollen i rullning. Det är därför bra att regeringen givit en utredare uppgiften att granska marknaden för konsumentkrediter och föreslå åtgärder som motverkar riskfylld kreditgivning och överskuldsättning.

Spelproblem är en beroendesjukdom där den drabbade ofta inges en känsla av att penningproblemet kanske kan lösa sig genom mer spelande. Det är det som gör sjukdomen så bedräglig. Många av de som fastnat i ett beroende vittnar samtidig om skammen och en motsägelsefull önskan om att vilja bli påkommen. För att få hjälp.

Att identifiera och ingripa vid spelbeteenden som tyder på ett överdrivet, eller förändrat, spelande ingår i spelbolagens omsorgsplikt. Och här får spelbranschen aldrig säga att de är nöjda eftersom det är ett område som alltid kan göras bättre.

Spellagstiftningen innehåller redan alla verktyg som behövs för att få en långsiktigt hållbar spelmarknad. De licensierade spelbolagen jobbar varje dag året runt med att leva upp till de hårda kraven. Regeringen bör därför fokusera helhjärtat på att dra åt tumskruven för de olicensierade bolagen i stället för att stirra sig blind på att justera ett i stort sett fungerande regelverk.

För detta krävs att regeringen och riksdagen

  • genomför utredare Gunnar Larssons förslag för att reglera olicensierat spel
  • genomför Spelmarknadsutredningens förslag till främjandeförbud och licenser för leverantörer
  • inför en spärrmöjlighet för snabblån

Behandlingsföretaget Spelfriheten

Branschorganisationen Spelbranschens Riksorganisation