Spelnyheter i Europa

Frankrike och Grekland inför nya lagar och Casumo-annons fälld i UK.

Ny spelreglering och spelmyndighet i Frankrike

Den franska regeringen inför en ny spelreglering som träder i kraft den 1 januari 2020, inför privatiseringen av det statligt ägda spel- och lotteriföretaget FDJ.

De nya reglerna ger FDJ exklusiv rätt att driva spel om pengar i Frankrike, både fysiskt och online. Reglerna förbjuder även andra operatörer än FDJ att utnyttja resultatet av lotterispel från FDJ om FDJ inte på förhand godkänt det. Åtgärden som syftar till att bekämpa spelbolag som erbjuder vadslagning på lotterier. De exklusiva rättigheterna till lotterispel och fysiskt sportspel sträcker sig över en 25-årsperiod. De ska betalas till staten senast den 30 juni 2020, även om priset för de exklusiva rättigheterna ännu inte är beslutat.

Den franska regeringen planerar samtidigt att minska sin andel i FDJ från nuvarande aktieinnehavet på 72 procent till cirka 20 procent. Regeringen kommer fortsätta att ha noggrann övervakning av FDJ.

I och med de nya reglerna skapas också en ny oberoende myndighet, National Gambling Authority (L’autorité nationale des jeux – ANJ). Myndighetens uppdrag är att reglera all spelverksamhet, både fysisk och online.

Grekland inför spelreglering för onlinespel

Den nya spelregleringen i Grekland kommer göra det möjligt för speloperatörer att säkra en onlinelicens i landet för första gången. Regleringen är utformade för att kanalisera spelare till den reglerade marknaden och samtidigt öka statens intäkter genom licensavgifter och skatter. Europeiska kommissionen har gett sitt godkännande.

Europeiska operatörer på den grekiska marknaden för onlinespel är för närvarande inte lokalt licensierade utan tillåts operera enligt ett övergångssystem från 2011 som innebär att de betala lokala skatter. De nya bestämmelserna kommer att kräva att alla operatörer ska söker grekisk onlinespel- och kasinolicens till en kostnad av tre respektive två miljoner euro, med licenser giltiga i sju år.

Casumo-annons fälld i UK

Den brittiska myndigheten The UK Advertising Standards Authority (ASA) har fällt en annons från online-speloperatören Casumo som oavsiktligen riktades mot potentiellt utsatta konsumenter. Annonsen visades som ett sponsrat sökresultat på Google till personer som sökte på termen ”hur man stänger av sig från allt spel” och erbjöd välkomstbonus och 20 gratis spin.

En konsument klagade och ifrågasatte om annonsen var passande. Casumo svarade med att säga att deras annonser på Google var riktade mot individer som sökte efter termer som “spel” och “spelwebbplatser”, där företaget också använde en lista med uteslutna termer eller kombinationer för att hindra att deras annonser visas när dessa sökord används. Företaget sa vidare att kombinationen av termer som använts av den klagande inte hade förutsetts när man skapade listan med uteslutna söktermer. Casumo tillade att på grund av den dynamiska karaktären på Googles sökningar och det sätt på vilket individer sök på internet, ansåg de att det inte var möjligt att täcka alla variationer och kombinationer som kan uppstå. Vid anmälan av klagomålet gjorde Casumo dock det specifika sökordet inaktivt och granskade också sin bredare lista med uteslutna söktermer för att säkerställa att den blev mer robust.

ASA konstaterar att Casumo vid mottagandet av klagomålet omedelbart vidtagit åtgärder för att adressera var deras annonser visades. Eftersom ASA ansåg att det fanns en stark risk för att utsatta konsumenter som försöker undvika spelannonser och spelwebbplatser kan ha fått en spelannons riktad till sig efter en sökning efter “hur man kan stänga av sig från allt spel”, drog ASA ändå slutsatsen att annonsen inte varit ansvarsfull. ASA beslutade att annonsen brutit mot vissa regler och inte får visas igen.

 

Källa: Gambling Intelligence