Omvärldsnytt från europa

Barnombudsmannen i UK har uppmanat regeringen att ändra landets spellag så att ”loot boxes”omfattas av lagen

En rapport, beställd av Barnombudsmannen, visar hur barn tycker om att spela online och hur spel kan hjälpa dem att bygga strategiska, lagarbete och kreativa färdigheter. Barn beskriver hur de utvecklas av onlinespel och ger en chans att få nya vänner.

Rapporten visar också på nackdelarna, och framhäver särskilt hur många barn som spenderar pengar på “in-game” köp eftersom de känner att de måste, för att hålla jämna steg med vänner eller gå vidare i spelet.

Några av de mest betydande utgifterna för inköp i spelet, inträffar där spelaren får ett slumpmässigt urval av objekt. Några av barnen som spelar FIFA berättade för Barnombudsmannen att de var medvetna om att oddsen för att få tillgång till bra spelare i sina köp var mycket låga, men spelade ändå och spenderade pengar på ”paket”. I vissa fall förlorade barn kontrollen över sina utgifter och försökte jaga förluster genom att spendera mer.

Barnombudsmannen har lämnat ett antal rekommendationer för att hantera de problem som barn väcker i rapporten. Detta inkluderar att frågan bör omfattas av spellagstiftningen.

Tillsynen av spelbranschen inte tillräcklig i Finland

Finlands konkurrens- och konsumentmyndighet drar slutsatsen att det finska spelmonopolet inte ger effektiv tillsyn över spelbolagen eller tillräckligt skydd för spelare.  I den första av en serie rapporter om den finska spelmarknaden konstaterar Konkurrens- och konsumentmyndigheten att de flesta europeiska länder har licenssystem eller en kombination av ett licenssystem och ett monopolsystem för spel, med Norge som den enda andra europeiska nation som har ett spelmonopol.

Myndighetens forskning fann att det nuvarande monopolsystemet är svårt att motivera, med tanke på att ”regleringen av den finska spelregleringen inte uppfyller EU -kravet om effektiv tillsyn”.

I rapporten framgår att delade ansvarsområden för olika myndigheter skapar oklarheter i tillsynsarbetet och man noterar också att organisationer som ansvarar för regleringen ofta är mottagare av spelintäkter, vilket skapar incitament för att maximera spelandet snarare än att förhindra överdrivet spelande.

“Mängden problemspelare påverkas mer av hur spel regleras än hur spel är organiserat,” säger Anu Raijas, forskningschef vid Finlands Konkurrens- och konsumentmyndighet.

”Den nuvarande spelregleringen måste därför först centraliseras och stärkas. Först då kommer det att vara möjligt att överväga om systemet behöver ändras. ”

Myndigheten förväntas släppa ytterligare rapporter om spelmarknaden före årets slut samt slutrapport i början av 2020.

Licensierade speloperatörer i Spanien har kommit överens om att stärka sin uppförandekod för att bättre skydda utsatta spelare

Självregleringsorganet inom spelområdet föreslår specifika begränsningar som gäller bonusar och reklamkampanjer, till exempel en gräns på 200 euro för bonusar i reklam, medan TV-reklam kommer att begränsas ytterligare under tider som barn tittar på TV.

Vidare får kommersiell kommunikation inte innehålla idrottare under 25 år, eller kändisar som arbetar barnprogram i TV.

För audiovisuell reklam kommer dessutom varningslogotyper om ansvarsfullt spelande och förbudet mot spel under 18 år att få större synlighet, med en standardiserad varningstext på helskärm som ska ingå i varje reklam i slutet av reklamstycket eller, alternativt, en band längst ner på bilden i hela annonsen.

Den ändrade uppförandekoden träder i kraft den 15 januari 2020.

Öppningen av Nederländernas reglerade onlinespelmarknad senareläggs sex månader för att ge lagstiftare mer tid att fastställa förordningar och föreskrifter på området

Nederländernas planerade licensreglering för onlinespel som skulle trätt i kraft 1 juli 2020 har senarelagts till 1 januari 2021, med ytterligare sex månader för Spelmyndigheten att handlägga licensansökningar.

Ansvarig minister har också avvisat förslag om att förbjuda spelreklam med hänvisning till att detta skulle motverka kanaliseringen, spelarna måste kunna hitta det legala utbudet av spel och detta kräver spelreklam, menar ministern.

Källa: Gaming Intelligence