Omvärldsnytt: hårdare spelregler på gång i UK, Spanien och Nederländerna

UK överväger förbud mot kreditkort för onlinespel

Tillsynsmyndigheten UK Gambling Commission (UKGC) har bekräftat att man kommer att hålla ett samråd avseende frågan om användande av kreditkort vid onlinespel. De ska överväga ett förbud mot spel på nätet med kreditkort. Allmänheten och andra intressenter kommer också att rådfrågas om andra alternativ, inklusive begränsning av användning av kreditkort. UKGC kommer sedan att vidta den lämpligaste åtgärden mot bakgrund av vad som kommit fram i samrådet tillsammans med andra fakta som finns på området.

– Att spela med lånade pengar är en riskfaktor för konsumenterna, så vi tror att det finns ett behov av åtgärder. Detta samråd hjälper oss att avgöra vad denna åtgärd ska vara, säger Paul Hope vd för UKGC.

Tillsynsmyndigheten konstaterar att om man bara vidtar restriktioner avseende kreditkort finns det ändå möjligheter för spelarna att finansiera deras spel, genom exempelvis kreditspel och lån. UKGC är tydliga med att de också måste ta hänsyn till hur av ett eventuellt förbud eller begränsning av användande av kreditkort påverkar de spelare som inte har problem med sitt spelande.

Spanien stoppar allt sportspel med deltagare under 18 år

Licensierade speloperatörer i Spanien kan inte längre erbjuda spel på sportevenemang som innehåller deltagare under 18 år. Det spanska förbudets omfattning inkluderar också satsning på evenemang, till exempel fotboll, som kan ha äldre spelare och yngre spelare under 18 år och som spelar tillsammans i samma lag. Tillsynsmyndigheten sa att åtgärden kommer att hjälpa till att eliminera möjligheten att tävlingar manipuleras genom påverkan av idrottare vars “idrott och personlig mognad ännu inte har slutförts och därför sannolikt är mer lättpåverkade”.

Ändringarna tvingar de licensierade operatörer bland annat att meddela tillsynsmyndigheten vid vilka evenemang de kommer att erbjuda in-play-spel. Tillsynsmyndigheten kommer att ha befogenheter att avbryta vadslagning på ett evenemang, eller i förekommande fall, kommer att uppmana operatörerna att göra nödvändiga ändringar för att “säkerställa skyddet för deltagarna och allmänintresset.”

Ändringarna gör att Spaniens reglering mer överensstämmer med andra europeiska jurisdiktioner, inklusive den nyligen omreglerade svenska marknaden.

Nya lagförslag presenterade i Holland

Nederländernas har nyligen publicerat förslag till sekundärlagstiftning för onlinespel. Dessa förordningar och föreskrifter innehåller regler om integritet i spelen, åtgärder mot penningtvätt, marknadsförings- och bonusbegränsningar samt krav på omsorgsplikt.

Begränsningarna innebär bland annat att kunder bara kan spela på ett kasinospel i taget och förbjuder operatörer att erbjuda bonusar till kunder baserat på deras spelbeteende. Operatörer måste dessutom spela in alla spelaktiviteter, inklusive varje spelat spel och pengar som satsats och förlorats, och ingripa när spelare visar tecken på risk för spelberoende. De föreslagna reglerna förbjuder även användning av enskilda professionella idrottare i reklam, exklusive sponsringsavtal.

Regleringen syftar också till att ”lyfta” den nederländska hästsporten genom att kräva att operatörerna bidrar med 10 procent av deras månatliga bruttointäkter från hästvadhållning för att finansiera avel m.m.

Källa: Gaming Intelligence