SPER fäller Postkodlotteriet

Styrelsen för SPER, Spelbranschens Etiska Råd, har beslutat att fälla ett reklamerbjudande från Svenska Postkodlotteriet för att vara vilseledande. Reklamen anses strida mot rådets riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring. I ett e-postutskick har erbjudande funnits om ”tidsbegränsat erbjudande – flygresa på köpet”. Reklamen har ansetts vara vilseledande, eftersom det i utskicket inte framgått att konsumenten vid köp av en eller flera lotter binder upp sig för köp i tre månader. Reklamen har granskats av SPER:s expertgrupp för marknadsföring, SEEM.
– Vi i SPER har ett system för att se till att medlemsföretagen följer våra riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring. Att Postkodlotteriet nu fälls är ett exempel på att systemet fungerar, säger Maria Lindström, generalsekreterare för SPER.
Postkodlotteriet ingår i den frivilliga sammanslutningen som SPER är. Styrelsen var enig i sitt beslut och Postkodlotteriet deltog själva i beslutet om en fällning.
Roger Magnergård, presschef på Postkodlotteriet, säger:
– Det är beklagligt att vi uttryckt oss vilseledande. Nu har vi börjat använda ett system så att något liknande inte ska kunna ske i framtiden.

Läs mer om SEEM här

För mer information, kontakta:
Maria Lindström, Generalsekreterare SPER, 070-320 28 12
Roger Magnergård, Presschef Corporate Communications, Postkodlotteriet, 070-232 40 80