Spelbranschens svar på Shekarabis initiativ till reglering av spelreklam

Gemensamma och åtstramade riktlinjer för spelreklam, utbildning av alla spelbolag i måttfull marknadsföring och inledda dialoger med media är delar som spelbranschen idag presenterade för civilminister Ardalan Shekarabi (S).

I mitten av februari kallade civilminister Ardalan Shekarabi spelbolagen med licens i Sverige till ett möte angående marknadsföringen av spel. Budskapet var att spelreklamen ökar i både omfattning och aggressivitet och att det är en ohållbar situation. Branschorganisationerna Bos och Sper har sedan dess samarbetat för att hitta en lösning vilken presenterades för civilministern idag.

Ett stort arbete har lagts vid att få till en ökad måttfullhet i innehållet i spelreklamen. Branschorganisationerna har tillsammans tagit fram riktlinjer för marknadsföring. Riktlinjerna säger bland annat att det inte får upplevas som att det går att spela anonymt och utan registrering, att budskapen inte får vara kraftigt påtryckande och pressande – så som ”spela nu, du har inget att förlora” – och att det aldrig får framställas som att en spelare garanterat kommer att vinna eller att spelet är den snabbaste vägen till vinst.

– Vi tror att de nya riktlinjerna kommer påverka innehållet i marknadsföringen. Vi har utöver det sökt efter möjligheter för branschen att själv reglera mängden reklam och funnit att det måste ske tillsammans med mediabranschen och de som direkt styr över kanalerna. Därför har vi inlett en dialog med dem, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Bos.

Vidare är en viktig del av lösningen att få alla licensierade spelaktörer att känna ansvar och delaktighet i förändringsarbetet, även de som inte är medlemmar i en branschorganisation. Som ett led i detta har alla licenshavare blivit kallade till en gemensam utbildning där allt från svensk spellagstiftning till självreglering är i fokus.

– Våra medlemmar representerar till marknadsandel en övervägande del av spelmarknaden. Därför utgår vi ifrån att våra åtgärder gäller för alla licenshavare i Sverige. Riktlinjerna gäller dessutom vid nyttjande av influerare, streamers, externa poddar och andra sociala medier, säger Jenny Nilzon, vd på Sper.

Förutom att marknadsföringen behöver bli mer måttfull har dialogen mellan branschorganisationerna handlat om ett ökat konsumentskydd och efterlevnad av den så kallade omsorgsplikten. Det är oerhört viktigt att licensinnehavarna vid utformningen av marknadsföring tar stor hänsyn till omsorgsplikten. Självavstängningssystemet är en central funktion för att skydda de som själva valt att stänga av sig från både spel och direktmarknadsföring. Att alla respekterar avstängda spelare är självklart, men redan vid misstanke om problem ska försiktighet vidtas. Branschorganisationerna ställer stora krav på sina medlemmar och efterföljs inte omsorgsplikten kan medlemmen komma att bli utesluten.