Sper engagerar sig i Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, Fredagen den 15 oktober arrangeras närmare 1300 aktiviteter i Sverige. Spelbranschen digitaliserades tidigare än många andra branscher och för Sper är det självklart att engagera sig i initiativet.

Sper har valt att engagera sig i initiativet Digitalidag eftersom spelbranschen ständigt växer online och i de digitala kanalerna. Det är centralt med ökat fokus på konsumentupplysning och spelarskydd eftersom det finns stora utmaningar parallellt med alla möjligheter digitaliseringen ger.

-Det är en särskild utmaning för vår branschen eftersom ständig tillgänglighetinteraktivitet och snabbhet kan vara digitaliseringens styrka men också dess svaghet när det handlar om spel, säger Jenny Nilzon VD för Sper.

Årets Digitalidag bjuder på 1290 aktiviteter på 200 orter, med samverkan som ledord för att fler människor ska kunna ta del av den digitala omställningen. Digitalidag sätter fokus på att alla ska vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

-Det är otroligt glädjande att se den fantastiska mångfalden av initiativ som tagits över landet, med samverkan som klar och tydlig röd tråd. Digitalidag är i sig självt resultatet av samverkan mellan ett antal statliga, regionala, privata aktörer som alla strävar efter att gemensamt bidra till ett mer inkluderande digitaliserat samhälle, säger Oscar Stege Unger, ordförande för Digitalidag.

Digitalidag grundades efter inspiration från den schweiziska temadagen Digitalday. Den första upplagan av Digitalidag ägde rum den 22 november 2019 och den 2 oktober 2020 arrangerades den andra temadagen.

Initiativtagare till Digitalidag är Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige, (LO), Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.