Spers remissyttrande angående matchfixning och olicensierat spel

Sper tillstyrker förslagen i Finansdepartementets Ds 2021:29, Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet.

Att ändra Spellagens tillämpningsområde i enlighet med utredningens förslag kommer med all sannolikhet att innebära att bedömningen om ett onlinespel omfattas av spellagens tillämpningsområde eller inte förenklas betydligt.  

Sper anser vidare att det är oerhört viktigt att komma till rätta med matchfixning och välkomnar de förslag som nu presenteras. Lika viktigt är det att stävja spelandet på olicensierade bolag, vilket riskerar att urholka spelregleringen och därmed konsumentskyddet. Sper ställer sig därför positiv till de förslag som syftar till att stärka arbetet mot olicensierad spelverksamhet.

Sper delar även utredningens bedömning att inte höja taket för sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen.

Här finns hela vårt remissyttrande att läsa.