Vårt uppdrag

En bransch som inte samarbetar blir lätt splittrad och riskerar att inte vara långsiktigt hållbar. En branschorganisation som Sper har möjlighet att samla aktörerna, peka på möjligheter och utmaningar, sätta gemensamma mål och verka för konsumentens bästa.

Vår vision är att vara spelbranschens plattform som arbetar för en sund spelbransch att vara stolt över; spel om pengar ska vara rolig underhållning, för den breda massan. Branschen ska vara långsiktigt hållbar och förtjäna ett högt förtroende.

 

Sper har arbetsgrupper för bland annat spelansvar, penningtvätt och matchfixning

Vi jobbar för ett starkt konsumentskydd

Eftersom alla former av spel om pengar innehåller en viss risk för problem, är det extra viktigt att vi i branschen samarbetar och lyssnar på signaler från marknaden. Ingen ska behöva få problem av att spela! Sper belyser de utmaningar som finns och samarbetar för att lösa dem.

Ett bra konsumentskydd skapas genom en fungerande lagstiftning som bottenplatta och med självreglering på toppen – som skapar tydlighet och praxis. Tillsammans med våra medlemmar har vi i över 15 år jobbat med självreglering genom att skapa riktlinjer för marknadsföring och riktlinjer för spelansvar.

Utöver riktlinjerna håller Sper möten, dialog och seminarier i spelbranschen. Det finns arbetsgrupper inom Sper för prioriterade områden så som måttfull spelreklam, spelansvar och matchfixning. Varje år arrangerar vi utmärkelsen Swedish Gambling Award och seminariet  Spelakademin. Utöver det sitter vi med i externa arbeten och referensgrupper så som Allmänna Reklamationsnämnden, Spelinspektionens Matchfixningsråd och Oberoende Spelsamverkan.

Förtroendet för spelbranschen

Spelbranschen har ett förtroendeproblem. Orsakerna är flera och Sper analyserar löpande hur utvecklingen ser ut ekonomiskt, socialt och miljömässigt – allt för att kunna vända trenden och skapa en långsiktigt hållbar spelmarknad.

Varje år mäter vi branschens förtroende med hjälp av Svenskt Kvalitetsindex. Resultatet visar att de som spelar regelbundet är mer nöjda, framförallt med det spelbolag de själva använder, men är samtidigt kritiska till spelbranschen i övrigt. Skillnaderna mellan olika spelaktörer kan variera men generellt har hela branschen en utmaning.

Konkreta insatser kommer att behövas för att återfå allmänhetens förtroende. Sper har en handlingsplan som uppdateras varje år med aktiviteter vi gör för att skapa förändring.

Här får du ta del av branschens mätetal och nuläge.

Bättre översikt och avstängning av krediter

Överskuldsättning är ett stort och växande samhällsproblem. Det är en tragedi för individen, en osäker situation för företagen och en onödig kostnad för samhället. Ett nationellt skuldregister skulle vara ett effektivt verktyg för att stävja utvecklingen. Spelbranschen arbetar utifrån omsorgsplikten och ska följa spelmönster så att ingen får problem. Även om det inte är tillåtet att spela på kredit kan det vara svårt att veta om någon tar lån och för över till sitt spelkonto. Sper anser att en viktig funktion skulle vara att det skapades ett register, så att inte mist snabblånen minskar. Därför engagerar vi oss i initiativet Ja till nationellt skuldregister. Vi vill även se ett avstängningsregister för lån, likt Spelpaus.