Spers uppdrag

Vårt uppdrag

En bransch som inte samarbetar blir lätt splittrad och riskerar att inte vara långsiktigt hållbar. En branschorganisation som Sper har möjlighet att samla aktörerna, peka på möjligheter och utmaningar, sätta gemensamma mål och verka för konsumentens bästa.

Vår vision är att vara spelbranschens  plattform som arbetar för en sund spelbransch att vara stolt över; spel om pengar ska vara rolig underhållning, för den breda massan. Branschen ska vara långsiktigt hållbar och förtjäna ett högt förtroende.

Ett starkt konsumentskydd

Eftersom alla former av spel om pengar innehåller en viss risk för problem, är det extra viktigt att vi i branschen samarbetar och lyssnar på signaler från marknaden. Ingen ska behöva få problem av att spela! Sper belyser de utmaningar som finns och samarbetar för att lösa dem.

Ett bra konsumentskydd skapas genom en fungerande lagstiftning som bottenplatta och med självreglering på toppen – som skapar tydlighet och praxis. Tillsammans med våra medlemmar har vi i över 15 år jobbat med självreglering genom att skapa riktlinjer för marknadsföring och riktlinjer för spelansvar.

Utöver riktlinjerna håller Sper möten, dialog och seminarier i spelbranschen. Det finns arbetsgrupper inom Sper för prioriterade områden så som måttfull spelreklam, spelansvar och matchfixning. Varje år arrangerar vi utmärkelsen Swedish Gambling Award och seminariet Spelakademin. Utöver det sitter vi med i externa arbeten och referensgrupper så som Allmänna Reklamationsnämnden, Spelinspektionens Matchfixningsråd och Oberoende Spelsamverkan.

Spelbranschens förtroende

Spelbranschen har ett förtroendeproblem. Orsakerna är flera och Sper analyserar löpande hur utvecklingen ser ut ekonomiskt, socialt och miljömässigt – allt för att kunna vända trenden och skapa en långsiktigt hållbar spelmarknad.

Varje år mäter vi branschens förtroende med hjälp av Svenskt Kvalitetsindex. Det samlade betyget för hur nöjda/missnöjda kunderna är hamnar på ca 56 på en skala från 0 till 100. Allt under 60 anses vara ett väldigt svagt betyg för en bransch. Resultatet visar att de som spelar regelbundet är mer nöjda, framförallt med det spelbolag de själva använder, men är samtidigt kritiska till spelbranschen i övrigt. Skillnaderna mellan olika spelaktörer kan variera men generellt har hela branschen en utmaning.

Sper tar frågan på största allvar och försöker skapa engagemang i hela branschen för få till en förändring.

För att skapa och förtjäna ett högt förtroende är det flera delar som är avgörande. Ska spelbranschen respekteras och lyckas stärka förtroendet krävs att vi:

  • Ger värde för pengarna
  • Framstår som trovärdiga
  • Tänker och handlar långsiktigt hållbart
  • Ger ett sympatiskt intryck och håller vad vi lovar
  • Upprätthåller etik och moral
  • Har en duglig ledning

Konkreta insatser kommer att behövas för att återfå allmänhetens förtroende. Sper har skapat en handlingsplan som innehåller 15 punkter med aktiviteter vi gör för att skapa förändring. Är du intresserad att veta mer, hör av dig: info@sper.se