Eva Sjöberg

Eva Sjöberg

Aktuella uppdrag och rapporter inom spelområdet

Regeringens nya uppdrag till Spelinspektionen Regeringen har i regleringsbrevet uppdragit till Spelinspektionen att Regeringen har vidare uppdragit till Spelinspektionen att analysera risken för att spelkonton används för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet, föreslå åtgärder och särskilt analysera effekter av att…

Kindred Group ny medlem i Sper

Kindred Group har valts in som medlem i Spelbranschens Riksorganisation, Sper. Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag som driver nio framgångsrika onlinespelvarumärken globalt. Företaget grundades 1997 som Unibet Group, med visionen att erbjuda kunderna ett bättre och…

Sper avstyrker höjda sanktionsavgifter vid överträdelser av penningtvättslagen och skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Höjda sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen Finansdepartementet föreslår att sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen ska höjas, så att avgiften ska kunna uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen. Sper avstyrker förslaget. Sper delar inte bedömningen att skillnaden…

Regeringen föreslår höjd spelskatt

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 annonserat att skatten på spel bör höjas från 18 till 22 procent från och med den 1 juli 2024. Som ett argument för en höjning anger regeringen att skälen till försiktighet vid sättandet av…

SpelAkademin 2023

SpelAkademin 2023 går av stapeln i Stockholm den 25 och 26 oktober. Programmet är klart och innehåller flera aktuella frågor som politik och reglering med finansmarknadsministern, ansvarig för spelfrågor, och generaldirektören för Spelinspektionen, etik och hållbarhet med forskare och branschen,…

Ökade resurser mot olaglig spelverksamhet och matchfixning

Regeringen skjuter till ökade resurser till Spelinspektionen för att förhindra att spelmarknaden missbrukas för kriminell verksamhet. Resurserna ska användas för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning. Regeringen föreslår en ökning av Spelinspektionens anslag…