SpelAkademin 2022

Presentationer

Spelregleringen
Camilla Rosenberg, Spelinspektionen

Utvärdering av omregleringen
Love Berggrund, Statskontoret

Hållbarhet/Spelberoende
Adam Reuterswärd, Spelfriheten

Hållbarhet/tre bolag och fyra nyckeltal
Axel Lyckberg, Svenska Spel

Den 26 och 27 oktober 2022 samlade spelbranschen i Göteborg. I år arrangerades SpelAkademin gemensamt av Sper och Postkodlotteriet. Under dagen diskuterades bland annat balansen mellan affären och spelansvaret, underhållning och måttfullhet och hur spelbranschen kan bli ännu mer hållbar. Sper tar med sig insikter från dagen i det fortsatta arbetet med en sund och söker spelmarknad. Vi avslutade med en diskussion om spelreklam och media.

För dig som vill ta del av innehållet i konferensen har vi samlat intressant dokumentation från dagen. På den här sidan hittar du filmer, bilder och presentationer.

Ett stort tack till alla i publiken, alla talare och paneldeltagare! Ett särskilt tack till Rickard Sjöberg som modererade dagen och Maria McDonald som ledde paneldebatterna om hållbarhet och marknadsföring.

Stillbilder i urval


Delar av konferensen filmades

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Välkomna!

Anders Årbrant och Maria Wennerberg Sedigh

Spelreglering

Camilla Rosenberg, Spelinspektionen

Utvärdering av omregleringen

Love Berggrund, Statskontoret

Spelreglering – VD-panel

Panel med Anders Årbrandt, Mikael Lövgren, Hans Lord Skarplöth, och Patrik Hofbauer

Hållbarhet – spelberoende

Adam Reuterswärd, Spelfriheten

Hållbarhet – paneldebatt

Maria Mcdonald, Adam Reuterswärd, Maria Guggenberger, Axel Lyckberg, Pär Nygårds och Jan Erlandsson

Marknadsföring – allmänheten om reklam

Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer

Marknadsföring – paneldebatt

Maria Mcdonald, Per kristensson, Andreas Prochazka, Henrik Lindroth och Amandus Jabin

Hållbarhet – tre bolag och fyra nyckeltal

Presentation och diskussion med Hans Lord Skarplöth, Henrik Tjärnström, Patrik Hofbauer och Axel Lyckberg

Avslutning

Anders Årbrant och Maria Wennerberg Sedigh