Eva Sjöberg

Eva Sjöberg

Ny expertgrupp granskar spelreklam

En expertgrupp har bildats för att granska den reglerade spelbranschens marknadsföring i Sverige.  Det blir nu möjligt att uppmärksamma reklam eller andra marknadsföringsinsatser som anses strida mot branschens etiska riktlinjer. Ny ordförande i SEEM är Ylva Aversten, Marlaw. Marknadsföringen bedöms…