Nyheter

SPER fäller ATG:s reklam

Styrelsen för Spelbranschens Etiska Råd (SPER) har beslutat att fälla en reklamfilm i TV från spelbolaget ATG. Filmen anses strida mot rådets riktlinjer för marknadsföring. Anledningen är att en sekvens i filmen kan uppfattas som missvisande kring bipolär sjukdom och därmed riskera att förstärka fördomar.

Lotteriinspektionen, som utövar tillsyn över att de statligt kontrollerade bolagen följer regeringens villkor för marknadsföring, menar att SPER:s prövning väl kompletterar myndighetstillsynen.

– Det är inte vår sak att kommentera SPER:s prövning i sak, men vi kan ändå konstatera att detta är ett exempel på att en väl fungerande självreglering fyller en viktig funktion när det gäller att fastställa vad som är etiskt godtagbar spelreklam, säger Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionens generaldirektör.

Läs mer

Danskarna spelar som aldrig förr

Var trettonde vuxen i Danmark har problem med spelande. Sedan 2006 har antalet spelberoende danskar ökat nästan tiofalt. Det framförs i en dansk undersökning och slutsatsen är att det speglar ett samhälle där spelleverantörers marknadsföring har fria tyglar. Undersökningen är utförd av Center for Ludomani.

Läs rapporten här

Vård för spelmissbrukare ska utredas av landstinget i Örebro län

Runt ett tusen personer i Örebro län beräknas vara spelberoende, men i dagsläget finns där inte någon behandling för spelmissbruk.

– Det finns inte någon behandlingsform för spelberoende som vi erbjuder i vårt landsting. Det är en sak som vi vill få till med den här utredningen, säger Catrin Steen (MP), landstingsråd i Örebro län.

Den styrande politiska majoriteten i landstingsstyrelsen i Örebro ska därför utreda behovet av vård för spelberoende. Förhoppningen är att landstinget ska kunna erbjuda vård och stöd för spelmissbrukare om två år.

Hur har spelberoende personer i länet fått hjälp hittills?

– De har inte fått så jättemycket vård, det finns ingen tydligen ansvarsfördelning mellan landstinget och kommunerna om vem som ska ta hand om personer som har ett spelberoende, säger Catrin Steen.

Hon fortsätter: De flesta kommuner i länet har ingen kontaktperson som spelberoende som behöver hjälp kan kontakta och det har inte landstinget heller.

Örebro kommun har haft en samarbete med ett behandlingshem där spelmissbrukare fått hjälp.

– Men det är bara till för personer i Örebro kommun. Det vi vill få till är att alla personer som har ett spelberoende i länet och behöver hjälp ska få det, säger Catrin Steen.

Referens:
Elisabeth Pettersson
elisabeth.pettersson@sverigesradio.se
019-19 20 11

EU-kommissionen har antagit rekommendation om spel på nätet

Europeiska kommissionen antog i dag en rekommendation om spel på nätet. I rekommendationen uppmuntras medlemsländerna att införa en hög skyddsnivå för konsumenter, spelare och barn. Detta med hjälp av principer om nätspel och ansvarsfull reklam samt sponsring av sådana tjänster. Syftet är att skydda mot hälsorisker, och minimera eventuella ekonomiska skador, som kan uppstå på grund av tvångsmässigt eller omåttligt spelande.

Länk till pressmeddelande

Ny expertgrupp granskar spelreklam

En expertgrupp har bildats för att granska den reglerade spelbranschens marknadsföring i Sverige.  Det blir nu möjligt att uppmärksamma reklam eller andra marknadsföringsinsatser som anses strida mot branschens etiska riktlinjer.

Ylva Aversten
Ylva Aversten

Ny ordförande i SEEM är Ylva Aversten, Marlaw.

Marknadsföringen bedöms av tre erfarna och oberoende experter. De ska bland annat granska så att reklam inte är att betrakta som vilseledande och att den inte riktar sig till unga.

Det är Spelbranschens Etiska Råd (SPER) som står bakom initiativet.

– Våra medlemmar tar redan i dag ett stort speletiskt ansvar. Våra riktlinjer är striktare än lagen kräver. Genom den granskande expertgruppen vill vi ytterligare stärka upp ansvarstagandet inom marknadsföringsområdet. Det säger Petra Forsström, kanslichef på SPER.

– Spelaktörerna med tillstånd på den svenska marknaden utsätts för hård konkurrens från oreglerade aktörer. Då är det lätt hänt att marknadsföringen tänjer på gränserna för vad som är etiskt försvarbart. Vi måste hela tiden visa att våra medlemmar tar ett stort ansvar och leder utvecklingen i speletiska frågor. Ett sätt är att våga granska sig själva och inte vara rädda att ta till sig av kritik, avslutar Petra Forsström.

För mer information:
Petra Forsström, kanslichef SPER
070-545 18 88

Fakta om expertgruppen

· Expertgruppen består av tre personer. Ledamöterna har god kompetens i speletiska frågor samt marknadsföring. Ordföranden är en erfaren marknadsrättsjurist, Ylva Aversten.

· Expertgruppen granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån SPER:s riktlinjer för marknadsförings samt utfärdare rekommendationer till beslut som behandlas av SPER:s styrelse.

· Besluten går inte att överklaga och redovisas på SPER:s hemsida. Medlemmarna har förbundit sig att vidta åtgärder utifrån dessa beslut.

Ledamöter

· Ylva Aversten, jurist på advokatfirman MarLaw. Ylva har erfarenhet från framförallt domstolar, bland annat Marknadsdomstolen. Hon har också erfarenhet från Reklamombudsmannen och har arbetat med spel- och lotterifrågor på Finansdepartementet.

· Yvonne Hejdenberg är kommunikationschef vid Södertälje Sjukhus och har 25 års erfarenhet av kommunikation, PR, varumärkesfrågor och marketing, framförallt inom privata näringslivet på internationell nivå. Yvonne har också varit kommunikationschef på Lotteriinspektionen.

· Professor Hans De Geer är historiker och organisationsetiker. Han är Senior Advisor vid Centrum för Näringslivshistoria samt vid kommunikationskonsultfirman Hallvarsson & Halvarsson. Han har bland annat skrivit boken Statens Spel (Atlantis förlag 2011) om utvecklingen av den svenska spelmarknaden.

Almedalen: Het debatt om spelmarknaden i SPER och Resumés regi

Vad är oddsen för en hållbar spelmarknad i Sverige?

Idag marknadsför utländska spelbolag nätcasinon och snabba cash-spel i kvällspress och tv-reklam. Lagens långa arm velar. Samtidigt ser folkhälsoexpertisen spelberoendet öka kraftigt bland ungdomar och kvinnor och de reglerade spelbolagen tappar mark. Även i EU växer kritiken mot den aggressiva marknadsföringen. Frågan för dagen var om det går att skapa en hållbar spelmarknad i Sverige? De flesta var överens om att det går men att det kommer att ta tid. Det är upp till politikerna att ta beslutet och det kommer att ta minst 2 år till.

– Idag är det rena vilda västern, så det är klart att vi måste göra något, sa Agneta Börjesson, MP, frågan är bara hur.

– Det är ingen ”quickfix” menar Joakim Rönngren från Lotteriinspektionen. Vår bedömning är att lagstiftningen behöver ses över på ca 270 punkter.

– På frågan om det är etiskt av Expressen av främja olaglig reklam, från i Sverige tillståndslösa spelbolag, svarade Thomas Mattsson att försöken att stärka främjandeförbudet är så stötande att det är en viktig yttrandefrihetsfråga. Om den pågående sanktionsutredningen visar att det är möjligt att utdela sanktioner för överträdelser för yttrandeförbudet är vi beredda att flytta våra servrar utomlands, fortsätter Mattson.

– Lennart Käll, ordförande i SPER och VD för Svenska Spel försvarade SPER:s standard för spelansvar då BOS ordförande och Betssons VD Magnus Silfverberg hävdade att deras initiativ CEN är mycket robustare. 80% av CEN-initiativet är redan lagstiftat och ni har missat frågan om spelutveckling som är en viktig del av spelansvaret. Dessutom marknadsför ni er med höga bonusar, argumenterar Lennart.

– På en direkt fråga till BOS från Kim Grahn, ordförande i Spelberoendes Riksförbund, om deras medlemmar kommer att sluta med bonusar och att marknadsföra s.k. röda spel, svarade Magnus nej!

Hur får vi marknadens alla aktörer att ta eget ansvar för en inte helt ofarlig produkt?

– Vi tror på att självreglering är det bästa sättet att hantera viktiga etiska frågor. Då kan vi agera snabbare och skydda konsumenten. Det handlar om att ändra beteenden och där hänger inte lagstiftningen med. Menar både Lennart Käll och Fredrik Skärheden, kommunikationsdirektör. Fredrik pekar även på den tradition vi har i Sverige men folkrörelseägda lotterier där förmånstagarna som är idella organisationer ställer höga krav på ansvarstagande.

Det är uppenbart att fler parter måste ta sitt ansvar för en långsiktigt hållbar marknad. Debatten var stundtals riktig het och det är säkert inte sista gången frågan diskuteras.

Medverkande: Kim Grahn, Spelberoendes Riksförbund, Joakim Rönngren, kommunikationsdirektör Lotteriinspektionen, Fredrik Skärheden, Postkodlotteriet, Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Elisabeth Trotzig, Reklamombudsmannen, Agneta Börjesson, riksdagsman (MP), Lennart Käll, ordförande, Spelbranschens Etiska Råd. Magnus Silfverberg, ordförande BOS.

Arrangör: Resumé och SPER, Spelbranschens Etiska Råd.

Moderator: Claes De Fair, Chefredaktör Resumé.

Text: Petra Forsström, Kanslichef SPER

Stockholm Marathons sponsoravtal kan bryta mot svensk lagstiftning

Lotteriinspektionen har uppmärksammat att det utländska spelbolaget Unibet är huvudsponsor för arrangemanget ASICS Stockholm Marathon den 31 maj 2014 i Stockholm . Vi gör därför bedömningen att arrangörerna av Stockholm Marathon kan komma att göra sig skyldig till överträdelse av lotterilagens bestämmelser rörande främjande genom marknadsföring eller annan annonsering av utländska spelbolag i samband med arrangerandet.