Nyheter

Stödlinjen lanserar ny webbplats och nytt självhjälpsprogram

Sedan ett par dagar har Stödlinjen en ny webbplats och ett nytt självhjälpsprogram. Webben är anpassad för alla olika typer av enheter (mobil, surfplatta och desktop). Självhjälpsprogrammet erbjuder online-moduler och ett 10-veckors e-postutskick med tips om hur man kan förändra sina spelvanor. I programmet arbetar man med sin motivation, loggar spelvanor, planerar spelfria aktiviteter och planerar för hur man ska hantera sina risksituationer. Programmet bygger på motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi. Programmet är självfallet kostnadsfritt. Gå gärna in och titta på webben och programmet. 

Casino Cosmopol kompromissar inte med spelansvaret

Under 2014 gjordes 1 119 398 besök på Casino Cosmopols fyra kasinon. Bolagets nettospelintäkter uppgick till 1 159 MSEK, vilket är en nedgång med 0,7 % jämfört med 2013. Under året infördes ett antal nya åtgärder och förbättringar av Casino Cosmopols spelansvar, där den största förändringen är ett betydligt större samarbete mellan Svenska Spel och Casino Cosmopol i spelansvarsfrågorna. Läs mer 

Nya förskrifter för EMV lotterier

Lotteriinspektionen har meddelat nya föreskrifter avseende on-line lotterier som erbjuds av de spelbolag som ligger under tillsyn av Lotteriinspektionen.

Föreskrifterna avser bl.a. att minimera eventuella sociala skadeverkningar för den enskilde av spelverksamheten. Regleringen utgör en miniminivå och är till sin form generell dvs. den gäller samtliga aktörer som anordnar lotterier enligt 21a § lotterilagen.

Den föreslagna regleringen syftar också till att, så långt myndighetens mandat sträcker sig, genomföra Europeiska Kommissionens rekommendation av den 14 juli 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespelstjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/47/EU).

Föreskrifterna träder ikraft den 1 juli 2015.  Läs meddelandet i sin helhet här 

SVT uppmärksammar aggressiv spelreklam

Internetcasinon har börjat erbjuda sina kunder att spela mot betalning på faktura. Samtidigt fortsätter trenden med en aggressiv spelreklam. Det rapporterar PLUS. Läs artikeln och se programmet här.

I Debatt berättas om att kortlekar har förbjudits på flera fängelser för att förhindra ökade spelskulder. Se hela SVT debatt här.