Regeringen föreslår höjd spelskatt

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 annonserat att skatten på spel bör höjas från 18 till 22 procent från och med den 1 juli 2024.

Som ett argument för en höjning anger regeringen att skälen till försiktighet vid sättandet av skattenivån inte är lika starka nu som vid omregleringen 2019. Regeringen menar att spelmarknaden sedan dess har stabiliserats och att kanaliseringen har ökat.

Sper delar inte regeringens uppfattning. Den nuvarande skattenivån på 18 procent ansågs vara förenlig med syftet att uppnå en kanaliseringsgrad på minst 90 procent. Flera analyser under de senaste åren har dock visar att kanaliseringen är långt lägre än så. Trenden är dessutom tydlig, spelandet hos olicensierade aktörer ökar. Sverige befinner sig med dagens reglering långt ifrån målet om en kanalisering på 90 procent. En höjning av spelskatten riskerar att sänka kanaliseringen ytterligare.

Maria Wennerberg Sedigh, vd, Spelbranschens Riksorganisation