hållbar spelmarknad

Regeringens förslag till nytt förbud mot spel på kredit behöver förtydligas

Regeringen föreslår att det i spellagen (2018:1138) ska införas ett förbud mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter. Förslaget utgör en utvidgning av det kreditförbud som i dag finns i spellagen och som innebär att licenshavare och spelombud inte får erbjuda eller lämna kredit för spelinsatser.

Sper har i sitt remissvar påpekat att förslaget är otydligt och ger utrymme för tolkning vilket innebär att det inte går att förutse omfattningen och konsekvenserna av detsamma. Sper avstyrker därför förslaget i dess nuvarande utformning. Vidare lyfter Sper upp att konsekvenserna för spelbolag, spelombud och enskilda är betydande och därigenom mer omfattande än vad som framgår av promorian.

Avslutningsvis konstaterar Sper att den föreslagna regleringen riktar sig mot de bolag som har en svensk spellicens. Särskilt den sårbara grupp som lagstiftaren avser skydda genom ett utökat kreditförbud riskerar då att söka sig till olicensierade aktörer som inte lyder under den svenska spellagstiftningen och helt saknar krav på konsumentskydd.

Ladda ned Spers remissvar.

Almedalen: Het debatt om spelmarknaden i SPER och Resumés regi

Vad är oddsen för en hållbar spelmarknad i Sverige?

Idag marknadsför utländska spelbolag nätcasinon och snabba cash-spel i kvällspress och tv-reklam. Lagens långa arm velar. Samtidigt ser folkhälsoexpertisen spelberoendet öka kraftigt bland ungdomar och kvinnor och de reglerade spelbolagen tappar mark. Även i EU växer kritiken mot den aggressiva marknadsföringen. Frågan för dagen var om det går att skapa en hållbar spelmarknad i Sverige? De flesta var överens om att det går men att det kommer att ta tid. Det är upp till politikerna att ta beslutet och det kommer att ta minst 2 år till.

– Idag är det rena vilda västern, så det är klart att vi måste göra något, sa Agneta Börjesson, MP, frågan är bara hur.

– Det är ingen ”quickfix” menar Joakim Rönngren från Lotteriinspektionen. Vår bedömning är att lagstiftningen behöver ses över på ca 270 punkter.

– På frågan om det är etiskt av Expressen av främja olaglig reklam, från i Sverige tillståndslösa spelbolag, svarade Thomas Mattsson att försöken att stärka främjandeförbudet är så stötande att det är en viktig yttrandefrihetsfråga. Om den pågående sanktionsutredningen visar att det är möjligt att utdela sanktioner för överträdelser för yttrandeförbudet är vi beredda att flytta våra servrar utomlands, fortsätter Mattson.

– Lennart Käll, ordförande i SPER och VD för Svenska Spel försvarade SPER:s standard för spelansvar då BOS ordförande och Betssons VD Magnus Silfverberg hävdade att deras initiativ CEN är mycket robustare. 80% av CEN-initiativet är redan lagstiftat och ni har missat frågan om spelutveckling som är en viktig del av spelansvaret. Dessutom marknadsför ni er med höga bonusar, argumenterar Lennart.

– På en direkt fråga till BOS från Kim Grahn, ordförande i Spelberoendes Riksförbund, om deras medlemmar kommer att sluta med bonusar och att marknadsföra s.k. röda spel, svarade Magnus nej!

Hur får vi marknadens alla aktörer att ta eget ansvar för en inte helt ofarlig produkt?

– Vi tror på att självreglering är det bästa sättet att hantera viktiga etiska frågor. Då kan vi agera snabbare och skydda konsumenten. Det handlar om att ändra beteenden och där hänger inte lagstiftningen med. Menar både Lennart Käll och Fredrik Skärheden, kommunikationsdirektör. Fredrik pekar även på den tradition vi har i Sverige men folkrörelseägda lotterier där förmånstagarna som är idella organisationer ställer höga krav på ansvarstagande.

Det är uppenbart att fler parter måste ta sitt ansvar för en långsiktigt hållbar marknad. Debatten var stundtals riktig het och det är säkert inte sista gången frågan diskuteras.

Medverkande: Kim Grahn, Spelberoendes Riksförbund, Joakim Rönngren, kommunikationsdirektör Lotteriinspektionen, Fredrik Skärheden, Postkodlotteriet, Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Elisabeth Trotzig, Reklamombudsmannen, Agneta Börjesson, riksdagsman (MP), Lennart Käll, ordförande, Spelbranschens Etiska Råd. Magnus Silfverberg, ordförande BOS.

Arrangör: Resumé och SPER, Spelbranschens Etiska Råd.

Moderator: Claes De Fair, Chefredaktör Resumé.

Text: Petra Forsström, Kanslichef SPER