Spelansvar

Regeringens förslag till nytt förbud mot spel på kredit behöver förtydligas

Regeringen föreslår att det i spellagen (2018:1138) ska införas ett förbud mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter. Förslaget utgör en utvidgning av det kreditförbud som i dag finns i spellagen och som innebär att licenshavare och spelombud inte får erbjuda eller lämna kredit för spelinsatser.

Sper har i sitt remissvar påpekat att förslaget är otydligt och ger utrymme för tolkning vilket innebär att det inte går att förutse omfattningen och konsekvenserna av detsamma. Sper avstyrker därför förslaget i dess nuvarande utformning. Vidare lyfter Sper upp att konsekvenserna för spelbolag, spelombud och enskilda är betydande och därigenom mer omfattande än vad som framgår av promorian.

Avslutningsvis konstaterar Sper att den föreslagna regleringen riktar sig mot de bolag som har en svensk spellicens. Särskilt den sårbara grupp som lagstiftaren avser skydda genom ett utökat kreditförbud riskerar då att söka sig till olicensierade aktörer som inte lyder under den svenska spellagstiftningen och helt saknar krav på konsumentskydd.

Ladda ned Spers remissvar.

Swedish Gambling Award 2023 har öppnat!

En ny omgång av Swedish Gambling Award (SGA), den årliga utmärkelsen där hållbara initiativ på den svenska spelmarknaden hyllas, har öppnat.

Swedish Gambling Award 2023 anordnas gemensamt av branschorganisationerna Sper, Spelbranschens Riksorganisation, och BOS, Branschföreningen för Onlinespel.

Genom Swedish Gambling Award vill vi lyfta fram de goda initiativ, organisationer och ledare som har bidragit till arbetet som ökar ansvarstagandet och en hållbar utveckling i spelbranschen, säger Maria Wennerberg Sedigh, vd för SPER.

Alla initiativ, projekt och kampanjer men även organisationer och ledare som bidrar till en mer hållbar, modern och sund spelbransch är välkomna att vara med i tävlingen.

  • Inom Ledarskap kan man delta i kategorierna Person och Organisation
  • Inom Hållbarhet kan man delta i kategorierna Spelansvar och Samhällsansvar
  • Inom Kundnöjdhet kan man delta i kategorierna Effekt & NKI och Marknadsföring

Med utmärkelsen vill vi premiera mod och nytänkande och hylla förebilder i hopp om att inspirera andra att följa samma väg, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS.

Tävlingen öppnar nu för bidrag och det går att skicka in tävlingsbidrag fram till den 3 april. De nominerade bidragen utses i maj och årets vinnare koras under prisutdelningen som sker den 15 juni 2023.

Juryn består av Maria Kausits, analytiker och partner SB Insight, Jenny Nilzon, affärsområdesansvarig På AB, Sandra Hanson, advokat vid Advokatfirman MarLaw AB, Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer, Leif Almgren, senior spelkonsult, Magnus Berglund, vd Kinglet och Ann-Sofie Olsson, managementkonsult och juryordförande.

På hemsidan www.swedishgamblingaward.se finns mer information om utmärkelsen.

​Sper inleder samarbete med aktörer inom spelansvarsområdet

Sper inleder partnerskap med aktörer vars huvudsysselsättning är att motverka spelproblem och hjälpa såväl individer som företag inom området. Revansch, Spelfriheten AB, Spelnykter och Sustainable Interaction ansluter sig till Sper i syftet att utbyta kunskap och verka för ett ökat konsumentskydd.

− Önskemålet till samarbete kom från organisationerna själva och vi bestämde oss för att satsa på det. Den här typen av aktörer är viktiga för att hjälpa både oss i spelbranschen och samhället i stort med de problem som finns och vi har mycket att lära av varandra, säger Jenny Nilzon, vd Sper.

Branschorganisationen Sper verkar för att spel ska vara underhållning för den breda massan. Riskfyllt spelande ska motverkas och konsumentskyddet vara starkt. Som ett steg i detta arbete erbjuds nu aktörer inom spelansvarsområdet partnerskap i Sper.

De fyra aktörer som nu ansluter sig arbetar på olika sätt inom spelansvarsområdet, med allt från behandling till utbildning och kunskapsspridning.

− Jag har arbetat med spel i över 20 år och har bland annat varit med och startat Stödlinjen. Det jag har lärt mig under dessa år är att vi inte kan stå på varsin kant och peka på varandra. Spelbranschen och vi som jobbar direkt eller indirekt med problemspelare måste samarbeta, säger Thomas Nilsson, Leg. psykolog och grundare av Sustainable Interaction.

 

  • Om RevanschRevansch är en förening som ger råd, stöd och vägledning till individer som fastnat i spelproblem och till deras anhöriga. Arbetar såväl preventivt med kunskapsspridning som med individuell coachning och självhjälpsgrupper.
  • Om Spelfriheten ABSpelfriheten AB är en behandling som drivs och har utvecklats av erfarna terapeuter, före detta spelberoende och anhöriga. Håller även Kostnadsfria självhjälpsmöten för både spelare och anhöriga.
  • Om SpelnykterSpelnykter erbjuder föreläsning, rådgivning och coachning kring frågor som handlar om spelberoende och spelansvar. Arbetar med individuell coachning till individer som fastnat i spelproblem och till deras anhöriga. Spelnykter är även aktiv i den spelpolitiska debatten
  • Om Sustainable InteractionSustainable Interaction erbjuder lösningar för spelansvar för både organisationer och individer, så som webbaserade utbildningar, föreläsningar, handledning, Player Tracking System, självtest och webbaserade självhjälpsprogram för spelberoendebehandling.